top of page

Het ligt niet aan de opleiding

Het zaterdag 30 maart 2013. Iedere zaterdag ochtend ga ik te water bijCaracasbaai om twee kilometer te zwemmen. Steevast kom ik Michiel tegen. Westaan dan naaste elkaar en op dat moment vertellen we elkaar de waarheid. Hijvertelt dat het gewoon niet gaat. We werken elkaar, zeker in de politiek,helemaal tegen. Zelfs partijgenoten werken elkaar tegen. Dan zegt hij:"jouw boek 3.0 is leuk hoor, maar zelfs jij bent te optimistisch. Ik benvolgens mij de enige die jouw boeken verder interessant vindt". Hij heefthet dus over mijn boek "Curacao 3.0" en hij heeft gelijk. Ok, er zijnvijftig mensen die mijn ideeën de moeite waard vinden. Het gaat om de mindset.Mensen zijn gevangen in de mindset 2.0 en gaan geen boek over 3.0 lezen.

Tijdens de lunch spreek ik mijn zus. Ze is op het eiland om de verjaardagvan mijn moeder te vieren. Op een bepaalt moment vertelt ze mij over haarontmoeting met drie oud klasgenoten die aan de TU zijn afgestudeerd. Ze namenbepaalde stellingen in. Ze baseerden zich op uitspraken van een politicus. Toenze met de mannen op het internet opzoek ging naar bronnen, bleek dat al diefabeltjes nergens op gebaseerd zijn. En dat geeft te denken, hoog opgeleidemensen blijken ook vatbaar voor manipulatie. Hoe kan dat? Dat kan omdat in deCuraçaose cultuur iets eigenaardigs aan de hand is. Men kan een boek doornemen,tentamens halen een opleiding afronden en niet leren. Hoe kan dat? Dat kan alsje de samenleving zo inricht dat het niet is gebaseerd op kennis, maar opkennissen. Dus kennis hebben of niet hebben is niet relevant.

Het gaat om een mindset 3.0. Ik wil mij meer richten de mindset 3.0. Wat isdit? En hoe kan je deze bereiken. Is deze context kan ik leven met voorgenomenmissies in maart en april 2013 van de minister van economische zaken naarrespectievelijk Brazilië en China. Niet omdat ik resultaten verwacht. Met dehuidige mindset kunnen we niet interfacen met actoren uit deze nieuwe markten.Maar misschien dat de delegatie besmet raakt met de mindset 3.0. In dezecontext is het aan te raden dat men een extra stop in last in Singapore.

1 view0 comments

Comments


bottom of page