top of page

Het kriskras lezen van krantenkoppen

Het kriskras lezen van krantenkoppen


DRAFT 4.0


25 oktober 2023


Om de huidige situatie te begrijpen, is het van belang om krantenkoppen niet alleen van voor naar achter te lezen, maar ook kriskras door elkaar. Hier zijn enkele opvallende koppen, uit de krant van 24 oktober 2023, anders gerangschikt.


· Aanpak corruptie vereist een lange adem.

· Gebrek aan transparantie in partijfinanciering.

· CMC voldoet talmend; Ziekenhuiszorg op Curaçao een speelbal van de politiek.

· Ennia/CBCS wil nu al in cassatie.

· Oryx tekent deal met Jonis.

· Storm in een glas water: Info RdK en zwarte lijst komt van olie CPR.

· Max helpt arme ouderen op Curaçao.


Op Aruba:

· Ontslag minister Besaril is terecht.

· Politieke verandering is dringend nodig.

· Driedaagse media-top in Marriott.


Voor degenen die het nog niet zien. Volgens de krant van 24 oktober is er veel corruptie op het eiland, wat heeft geleid tot armoede, met name onder arme ouderen, en discussies over of we wel of niet op de zwarte lijst staan. Het aanpakken van deze corruptie vergt geduld en doorzettingsvermogen. Het zou moeten beginnen met meer transparantie in partijfinanciering, aangezien dit gebrek aan transparantie heeft geleid tot schandalen bij Ennia, RdK en in de gezondheidszorg. En dan is er die mediatop; ik vrees dat de media eerder deel uitmaken van het probleem dan van de oplossing. Een schrale troost is dat elders, zoals op Aruba, evenmin alles rozengeur en maneschijn is.


Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page