top of page

Het kabinet Godett/Pisas in historisch perspectief

Het kabinet Godett/Pisas in historisch perspectief

DRAFT 1.0

22 maart 2021

In 2003 schreef ik een paper getiteld: “Het kabinet Godett in historisch perspectief; Naar de voltooiing van de emancipatie ” (Goede, 2003). Het was een kort stuk en moest er vanwege de verkiezingsoverwinning van MFK weer aan denken, want de overeenkomsten tussen de overwinning van de FOL toen en de FMK zijn verbluffend.

Niet alleen kwam Schotte, net als Godett toen vrij uit de gevangenis als een herboren Christen. Ook de FOL doorbrak de hegemonie van de PAR in 2003, die tot dat moment heerste. Ook toen was de stem op FOL een afwijzing van het neoliberale beleid van de PAR. Godett was toen niet ministeriabel en schoof zijn zus naar voren. MFK maakte dezelfde move door Schotte naar achter te schuiven en Pisas, in 2020, vooraan te plaatsen.

De PAR was zelf ook het resultaat van onvrede met de politiek van voor 1993 en ongenoegen over de sociaal economische crisis waar die oude politiek geen antwoord op had. De FOL kwam altijd op voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

De twee verkiezingen voor 2003, heeft de PAR de FOL al in de campagne uitgesloten van samenwerking, met het argument dat FOL foute mensen op de lijst had staan. Ook hier zien wij een overeenkomst met de MFK.

De PAR werkte nauw samen met Nederland, die hele hoge eisen stelden. Nederland kwam niet ruimhartig over de brug en daardoor kon de PAR de kiezer geen duidelijke resultaten laten zien. Het was de tijd van afslanking (eenderde van het apparaat werd afgevoerd), verzelfstandiging en privatisering.

De slogan van Godett was: “solo el pueblo salva el pueblo”. Het motto van MFL was: “nan no ta nos”.

In 2003 vond ik dat een kabinet PAR en FOL een ideale balans zou brengen, maar de PAR had de deur gesloten. Waarom was het ideaal, omdat mensen aan de onderkant zich eindelijk zouden herkennen in de regering.

Ik sloot het artikel af met de volgende conclusie: “Het is bovengenoemde dynamische en complexe context dat mens de Godetts moet plaatsen. Ze komen rechtstreeks uit de onderkant die minstens dertig jaar wacht op de volgende stap in het emancipatieproces en nu eindelijk de steun hebben om deze zelf te nemen. Ze zullen daarbij veel steun en medewerking nodig hebben van onder andere Den Haag, maar ook de andere politieke partijen in de Nederlandse Antillen”. Lees voor Godett MFK en tel twintig jaren erbij; vijftig.

Tot op zekere hoogte heeft dit scenario zich ook afgespeeld in 2010 toen de MFK de minister president leverde. Ook dat kabinet was een onderbreking van tweede fase van hegemonie van de PAR. De PAR had zonder voldoende inspraak de autonome status, onder hoge (tijds-)druk doorgedrukt. En daar kwam een reactie van de kiezer en de oppositiepartijen op, die een regering vormden zonder de PAR. Ook in 2010 wilde men net als nu heronderhandelen met Nederland, maar zo ver is het nooit gekomen. Het is ook een interessant detail dat, volgens mij, Schotte zijn politieke debuut maakte in de FOL, waar zijn voormalige schoonvader een rol van betekenis speelde.

Wij blijven in een rotonde ronddraaien. Het blijft gaan om emancipatie en identiteit vanuit de slavensamenleving (1.0) en de industriële samenleving (2.0). Het gevaar is dat wij ons niet richten op de uitdagingen van de samenleving 5.0; de pandemie van nu en die van de toekomst, de klimaatcrisis, food- en water-security, het grote verschil tussen rijk en arm, de digital divide, cyber-oorlog en –terrorisme. Dat is ook het gevaar voor de nieuwe regering.

Kabinet Godett heeft nauwelijks wat bereikt door gebrek aan bestuurlijke ervaring, niet de juiste mensen inzetten en gebrek aan medewerking op het lokaal en binnen het Koninkrijk. Het is te hopen dat wij iets van de geschiedenis hebben geleerd en dat met COVID-19 als strenge leermeester nu eindelijk deze vicieuze cirkel doorbreken en weer een stap doen in het emancipatieproces en ons richten op een samenleving 5.0 (gezamenlijkheid, duurzaam, gedreven door technologie en wetenschap).

References

Goede, M. (2003). Het kabinet Godett in historisch perspectief; Naar de voltooiing van de emancipatie. Retrieved from https://www.academia.edu/37510435/Bestuurskundige_reflecties_op_ontwikkelingen_in_de_Nederlandse_Antillen

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page