top of page

Het is tijd voor een revolutie in de rechtspraak

Het is tijd voor een revolutie in de rechtspraak

DRAFT 3.0

11 maart 2023

Dit is de titel van een artikel in het NRC (Jensma, 2023).

De rechtspraak loopt vast, en is in z’n huidige vorm onbegrijpelijk voor veel burgers. Een operatie ‘ontlasting rechtspraak’ lijkt onontkoombaar. Twee citaten.

Ik werd tamelijk moedeloos van wat elf rechters in twaalf arrondissementen onlangs vertelden over hun werk. Vooral omdat bijna alle verhalen over de rechtspraak van het afgelopen decennium steeds hetzelfde lieten zien. Een benarde organisatie bemand door gedreven juristen met een diep besef van hun verantwoordelijkheid. Maar óók in constant gevecht met de organisatie, de politiek en de eisen van de snel veranderende samenleving. En met zichzelf. De oorzaak lijkt de uitdijende en complexere hoeveelheid wetten en regels, met almaar taaiere rechtszaken tot gevolg, plus een eeuwig capaciteitstekort.

Het bovenstaande geldt dubbel en dwars voor de rechtspraak in de Caribbean. De afgelopen tijd is de rechtspraak nadrukkelijk in beeld. Het valt op dat de rechter een rol moet spelen in de politiek omdat het parlement zijn werk niet doet. Zo moest de rechter indirect de minister van GMN naar huis sturen. Teven moest de rechter het werk van de RvC van de BZV doen. Steeds vaker moet de rechter het werk van toezichthouders doen. De rechter moet de integriteit bewaken, ook in de private sector en de bij stichtingen. Ook moet de rechter de onderwereld in de bovenwereld blootleggen en ontvlechten, althans dat proberen.

Tegelijkertijd blijft de rechter traag en soms vaag, onduidelijk en verergert het soms de zaak. Ik heb het eerder gezegd, waar alles sneller, verbonden is, blijft de rechter hetzelfde tempo van honderd jaar geleden handhaven. Burgers moeten soms jaren en jaren procederen. Ik adviseer daarom ook mensen om niet te procederen. Dit zal een keer fout gaan, vrees ik.

Wie weet kunnen ChatGTP en andere vormen van Artifical Intelligence deze revolutie versnellen. Zo meen dat een rechter een machine al een vonnis heeft laten schrijven (Taylor, 2023) en hebben anderen een machine een wet laten schrijven (Lima, 2023)

References

Jensma, F. (2023, februari 21). Het is tijd voor een revolutie in de rechtspraak. NRC.

Lima, C. (2023, January 23). ChatGPT is now writing legislation. Is this the future? Opgehaald van washingtonpost.com: https://www.washingtonpost.com/politics/2023/01/23/chatgpt-is-now-writing-legislation-is-this-future/

Taylor, L. (2023, February 3). Colombian judge says he used ChatGPT in ruling. Opgehaald van www.theguardian.com: https://www.theguardian.com/technology/2023/feb/03/colombia-judge-chatgpt-ruling

Miguel Goede

0 views0 comments

コメント


bottom of page