top of page

Het belang van inclusief migratiebeleid: Een holistische benadering nodig

Het belang van inclusief migratiebeleid: Een holistische benadering nodig

DRAFT 3.0

16 juni 2023

Op 13 juni 2023 zag ik de directeur van de SER tijdens een opvallende presentatie op televisie over het migratiebeleid. De boodschap was duidelijk: Curaçao moet groeien. Het besef is ingedaald dat de bevolking krimpt door emigratie en vergrijzing. Daarnaast is er een mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt; het onderwijs levert niet voldoende werknemers op met de juiste kennis en vaardigheden. Tel daarbij op dat er ongeveer 25.000 niet-geregistreerde mensen op het eiland verblijven en werken.

De SER presenteert nu het nieuwe migratiebeleid als inclusief. Het betekent het insluiten van buitenlanders, met name zij die een bijdrage kunnen leveren aan de economie in termen van kennis en kapitaal. Het klinkt als een mooi verhaal, maar er wordt niet genoeg stilgestaan bij het feit dat er meer dan 135.000 Curaçaoënaars in Nederland wonen. Het is niet ondenkbaar dat er binnenkort evenveel Curaçaoënaars in Nederland wonen als op het eiland zelf.

Mijn punt is dat we meer aandacht moeten besteden aan de redenen waarom mensen vertrekken. En wat kunnen wij doen om onze eigen mensen hier te houden of terug te laten keren? Dat is inclusie! Onze mensen vertrekken omdat ze zich op hun eigen eiland buitengesloten voelen. Inclusie zou betekenen dat we kansen bieden en een fatsoenlijk vangnet creëren, samen met een systeem van tijdelijke begeleiding.

En wie kan er tegen immigratie zijn? Ongeveer 80% (in die orde van grootte) heeft elders roots. En wat altijd gebeurt is dat mensen immigreren naar landen waar de economie groeit en het is niet bewezen dat een economie gaat groeien door mensen de importeren. Dit geeft duidelijk aan dat er onvoldoende holistisch wordt nagedacht over deze vraagstukken.

Het is essentieel dat we het migratiebeleid benaderen vanuit een holistisch perspectief. Het gaat niet alleen om het aantrekken van buitenlanders, maar ook om het creëren van een omgeving waarin onze eigen bevolking kan gedijen. Dit betekent investeren in onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt, het creëren van kansen en het bouwen van een inclusieve samenleving waarin mensen zich gewaardeerd en betrokken voelen.

Laten we niet vergeten dat ons eiland floreert wanneer al onze inwoners, ongeacht hun afkomst, de kans krijgen om hun volledige potentieel te benutten. Het is tijd voor een integrale aanpak waarin we onze eigen mensen koesteren en tegelijkertijd openstaan voor de voordelen van immigratie. Alleen dan kunnen we bouwen aan een veerkrachtige en welvarende toekomst voor Curaçao.

Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page