top of page

Helft salaris naar overheid

VBC: Stop met lastenverzwaringen

Experts

van onder andere

PwC Dutch Caribbean

hebben uitgerekend

dat 40 tot 50

procent van het brutoloon

van een werkende

aan de overheid

moet worden afgedragen.

Dit blijkt uit de laatste

nieuwsbrief van de Vereniging

Bedrijfsleven Curaçao

(VBC). ,,Een werknemer

met een salaris van

50.000 gulden per jaar

dient ongeveer 21.000

gulden aan loonbelasting

en premies sociale verzekeringen

te voldoen. Bij

een brutosalaris van

100.000 gulden per jaar is

dit ruim 51.000 gulden.

De vraag is wat de persoon

hiervoor terugkrijgt in de

vorm van bijvoorbeeld veiligheid,

gezondheidszorg,

onderwijs, kortom service

van de overheid. De indicaties

duiden erop dat de

hoge lastendruk de economische

activiteiten niet

positief beïnvloedt. Er is

sprake van marginale

groei respectievelijk

krimp. Als gevolg hiervan

is de werkloosheid gestegen”,

aldus de VBC. De

vereniging pleit dan ook

voor het stoppen van de

verdere lastenverzwaringen.

De structurele oplossing

zal volgens de VBC

gezocht moeten worden in

het terugdringen van de

overheidsuitgaven. Ook de

arbeidsproductiviteit moet

verhoogd worden en het

investeringsklimaat verbeterd.

VBC: ,,Deze mix zal

resulteren in een toename

van investeringen en economische

groei waardoor

de overheidsinkomsten

zullen gaan toenemen.

Het huidige beleid waar

fiscaliteit centraal staat

dient omgebogen te worden

in een aanpak waar

stimuleren van duurzame

economische groei het

middelpunt wordt. Economische

activiteiten en

groei zijn de bronnen van

welvaart en financieren

van sociaal beleid en niet

fiscaliteit. Het fiscaal stelsel

moet juist economische

activiteiten stimuleren

en hard werken belonen

in plaats van

afstraffen.”

AD 31 maart 2014

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page