top of page

Governance is cyclisch

Governance is cyclisch

DRAFT 1.0

22 juli 2021

Governance heeft voor mij ook een filosofische basis. Vaak heb ik de indruk dat mensen denken dat governance een linear proces is. Ze kijken ook veel naar grafieken en zien graag een stijgende lijn van de winst.

Volgens mij is governance eerder een cyclisch proces. Het gaat om de jaarcyclus, dat bestaat uit vier kwartaal cycli en twaalf maand cycli. De jaarcyclus is weer onderdeel van een cyclus van vijf jaar en sommige organisatie plannen wel twintig jaar vooruit (Goede, The Corporation: A circular process of value creation, 2018).

De natuur is ook cyclisch: dag en nacht, eb en vloed, door rotatie om de as van de aarde in 24 uur en om de zon in 365 dagen, de jaargetijden. Het is deze cyclus van de natuur die leidt tot de governance cyclus. Misschien wordt het hieronder duidelijk of niet.

Kenmerken van een cyclus is dat het zich herhaalt. En dat maakt het mogelijk de vergelijken, te leren en doelen bij te stellen. Dat is de zogenaamde plan-do-check-act cyclus. Door dit te doorlopen kan bij succesvolle implementatie van plannen steeds een hoger niveau worden bereikt, dat zich vertaalt door een stijgende lijn op de grafiek. Soms wordt prices ook aangeduid met continuous improvement.

Bij het niet bewust en succesvol implementeren van de governance cyclus draait men rond in hetzelfde rondje en gaat men nergens naar toe. Het is dan “doing the same thing and expecting a different result”. En volgens Albert Einstein is dat de definitie van insanity. Clifton Wallé zegt het krioyo: wij blijven in rondjes draaien op de rotonde en nemen geen enkele richting ergens naartoe. Ik noem het de vicieuze cirkel van governance.

Figuur 7: De vicieuze cirkel van governance.

Het zal mij niet verbazen dat de lezer het verband tussen de cyclus van de natuur en governance niet direct ziet of hem de relevantie hiervan ontgaat. Op mijn beurt, verbaast dat mij niet. De mens en organisaties hebben zich steeds verder verwijderd van de natuur. Neem nu de landbouw. Dat was eens totaal verbonden met de natuur. Tegenwoordig is dat verband tussen governance en natuur totaal zoek en zijn modellen als de Triple bottom line: profit, people, planet pogingen om dit verband weer te herstellen.

References

Goede, M. (2018). The Corporation: A circular process of value creation. Archives of Business Research.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page