top of page

Global Governance

Global Governance

Global Governance

DRAFT 1.0

25 april 2021

In ons denken over governance op het eiland nemen wij global governance niet expliciet mee in ons denken, terwijl wij helemaal zijn overgeleverd.

Global governance wordt vandaag de dag weggezet als een conspiracy-theorie. Dat is vreemd. Al in de oudheid streefden stammen naar werelddominantie. Na de eerste wereldoorlog werd de in 1919 de Volkenbond opgericht. Deze viel al snel uiteen. Al tijden de tweede wereldoorlog werd besloten tot het oprichten van de Verenigde Naties (VN), dat in 1945 werd opgericht en werd de Volkenbond formeel geliquideerd. Onder de VN werd een netwerk van wereldorganisaties geschapen: Algemene Vergadering, Raad, Secretariaat, Veiligheidsraad, Permanent Hof van Internationale Justitie. De gespecialiseerde organisaties: Het internationaal Atoomenergieagentschap, Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling, Internationale Arbeidsorganisatie (ILO),Internationale Maritieme Organisatie, Internationale Telecommunicatie-unie,Voedsel- en Landbouworganisatie, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Wereld Meteorologische Organisatie. Dit lijstje is niet volledig en er zijn ook nog een reeks van regionale entiteiten de Europese Unie, etc (nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties, sd).

Op Curaçao zijn wij ons op eerste gezicht niet zo bewust van de global governance. Mogelijk omdat de buitenlandse betrekkingen een taak is van het Koninkrijk. Wel zijn wij geassocieerd lid van de UNESCO en doen wij mee met de ILO. Onze economiie en financiën worden al lange tijd gescreend door het IMF en bij de strijd tegen COVID-19 hebben wij te maken met de WHO. En toch is de invloed van de global governance op onze governance groot en wordt het steeds groter. Het gaat steeds verder. Als wij kijken naar de regeringsprogramma’s en de partijprogramma's, zien wij dat de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG) zijn overgenomen; weliswaar na democratische verkiezingen.

Het probleem blijft toch het democratisch deficit. De VN is niet een echte democratische organisatie en wij zijn lid als onderdeel van het Koninkrijk. Daar komt nu bij dat corporation via de WEF steeds meer invloed verwerven. En corporations leggen geen verantwoording af aan de burger. En hier komen de tegenstanders van global governance om de hoek kijken. En dat is jammer want de grote problemen van de mensheid kunnen alleen als mensheid (globaal) worden opgelost; een pandemie, klimaatcrisis, het armoedevraagstuk etc.

References

(n.d.). Retrieved from nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties: https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page