top of page

Geweld en agressie

Geweld en agressie

DRAFT 2.0

13 april 2022

Na de klap die Will Smith verkocht aan Chris Rock tijdens de 64ste Oscars uitreiking, zouden geweld en agressie volop in beeld moeten zijn. Volgens mij was dit niet het geval. Het werd gereduceerd tot een probleem van Smith.

Ik moest denk aan rapper Josylvio geslagen en aangehouden werd door politie Curaçao in juni 2021. Die mep die de politie uitdeelde was niet normaal.

Lil’ Kleine werd ook gearresteerd voor het mishandelen van zijn vriendin. Glennis Grace ging ook op de vuist met medewerkers van een supermarket. En Cristiano Ronaldo slaat de telefoon van een supporter uit diens handen.

Er was natuurlijk het geval van George Floyd die door de politie is gedood tijdens zijn arrestatie in 2020, en dat dit black lives matter verder deed escaleren. Met de benoeming van de eerste zwarte vrouw, Ketanji Brown Jackson, tot rechter van het opperste gerechtshof van de Verenigde Staten is echter nog niets wezenlijks veranderd.

En nu hebben wij oorlogsgeweld in de oorlog in de Oekraïne. Geweld dat met geen pen valt te beschrijven. Het gaat om misdaden tegen de mensheid.

Geweld heeft volgens mij iets te maken met mental health. Volgens mij en de World Health Organization is sprake van een pandemie. Ik denk zelf dat al de bovengenoemde gevallen ermee te maken hebben. Maar nu komt het. Het is dichter bij huis dan u denkt. Het is achter de voordeur van de buren, maar ook achter uw eigen voordeur. Relationeel geweld op Curaçao is een epidemie en instanties en hulpverleners kunnen het niet aan (Korver, 2022).

Maar wat het geval Smith ons ook laat zien is het verband tussen het verbale agressie en agressie. Verbaal (agressie of niet) kan leiden tot agressie. Dus zie af van verbale agressie. Maar het verbale wordt voorafgegaan aan het denken en voelen. Dus verban agressie uit hoofd en hart. Het motto van UNESCO luidt: “since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.”

Dit probleem gaan wij niet even oplossen en het zal eerder toenemen dan afnemen, daarom draag mijn bescheiden steentje bij als adviseur van Komité Kultura di Pas. Het comité heeft als doelstelling het bevorderen van vrede in de breedste zin van het woord. Het geweld van het verleden van Piar en Brion bekijk ik in de context van toen en kan ik niets meer aan veranderen, maar werk aan ons bewust zijn van non-violence.

References

Korver, M. (2022, februari 28). Het is niet alles ‘Curadise’ onder de tropenzon. Opgehaald van dewereldwijven.com: https://dewereldwijven.com/2022/02/28/huiselijk-geweld-opvanghuis-zorg-curacao-machocultuur-armoede-onderwijs/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page