top of page

Gesprek 3.0

Gesprek 3.0

Na reflectie kom ik tot de gedachte dat een belangrijker techniek om te werken aan de mindset 3.0 reflectie is. Reflectie door een goed Gesprek 3.0, een dialoog. Dat wat ik in mijn talkshow op de radio Z86 "2121" doe. Het gesprek duurt twee uur. Het begint op drie uur en om vijf uur ronden we af. Na het analyseren van het nieuws van de dag. Introduceer is de gast die is uitgenodigd omdat het onderwerp bij de persoon past. Het onderwerp is van te voren goed oorbereid, mar de gast en zijn verhaal staan centraal. Ik vertel hem wat ik van zijn levensloop weet en vraag hem of het klopt en of hij het wil corrigeren of aanvullen. Vaak komen er gelijk al ontboezemingen over de jeugd. Dat vind ik bezonder. Wat ik heb geconcludeeerd is dat mensen nooit de kens hebben gekregen om over dat aspect te praten. Na de introductie gaan we n op het thema van de dag, bijvoorbeeld: rechtvaardigheid. Het concept wordt gedefinieerd en vervolgens gaan we in op wat de gast heeft met het onderwerp. Vanaf halfvier kunnen de luisteraars inbellen en vragenstellen of een opmerking maken. In het begin moest de luisteraar geleerd worden om zich bij het onderwerp te houden. Kort en zakelijk te formuleren en zich passend te uiten. In de loop der jaren was de norm verwaterd dat men zich mag uiten zoals men maar wilde. Men hoeft geen rekening te houden met de luisteraar. De meest wrede beelden werden onaangekondigd de huiskamer ingeslingerd. De gast kon vervolgens ingaan op her gestelde door de beller. Aan het eind van het gesprek worden de conclusies getrokken. De gast wordt hartelijk bedankt voor zijn verhaal. Wat is hier bijzonder aan? Bijzonder is dat er weer een gesprek is gevoerd. Op Curaçao worden er de laatste jaren geen gesprekken meer gevoerd. Het zijn monologen en scheldkanonades. In de talkshow wordt het gesprek gemodeleerd. Mensen praten van uit hun persoon twee uur lang over een onderwerp en trekken een conclusie. Langzaam maar zeker wordt het gesprek weer geintroduceerd. De taal wordt weer gebruikt om te communiceren. Via communictie worden zaken aan de orde gesteld. Stap voor stap worden we weer een meer rationale samenleving, want de laatste tien jaren heeft het populisme de overhand gekregen. In deze context moet ook mediatraining en journalistieke opleiding aangehaald worden. Bijna niemand denkt na over media en het optreden in de media. Hierdoor gebeurdn de grootste ongelukken voor de microfoon en camera. Meer mensen en organisaties zouden gebaat zijn bij een korte mediatraining. De meeste programmamakers hebben opleiding. De afgelopen jaren heb ik meerdere malen geprobeerd om op de universiteit een media opleiding te starten. Dit is niet gelukt. De opleiding werd uit jaloesie tegen gewerkt door medewerkers van de universiteit en de belangstelling van uit het beroepsveld bleef beperkt. Het laatste heeft te maken met het feit dat de mensen in het onvoldoende tijd en geld hebben om zich te laten opleiden, trainen of bijscholen.

De bedoeling is dat meer mensen gesprekken gaan voeren. Dat het gesprek weer nuttig wordt. Ook is de hoop dat mensen het gesprek met zichzelf aangaan: reflectie. Men zou een logboek, een dagboek of een blog kunnen bijhouden waarin men de eigengedachten uitwerkt.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page