top of page

Generatie Y

Ze komen mondje maat terug. 10% van de bursalen. Ayo, te aworo. Als ze terug komen hebben ze andere prioriteiten. De zittende mensen vinden het allang goed. Sterker nog ze zorgen actief dat dat deze generatie weg blijft, want dan hebben ze meer ruimte.

De jonge psycholoog legde me uit dat de matrivocale samenleving de man reduceert tot een zaaddonor en dat de men en de hele samenleving uit balans is en dat dit leidt tot geweld.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page