top of page
Search
  • _

Gelukkig is de werkloosheid gedaald

Gelukkig is de werkloosheid gedaald

DRAFT 3.0

20 april 2023

Gelukkig. Het CBS rapporteert op 13 april 2023 dat werkloosheid is gedaald. De werkloosheid op Curaçao is in twee jaar tijd fors afgenomen van 19,1 procent in 2020 naar 13,1 procent in 2022. De jeugdwerkloosheid kent een daling van 42,2 procent in 2020 naar 29,8 procent in 2022, volgens het Centraal Bureau voor Statistiek.

In absolute aantallen is er een daling van 3.407 mensen die werk zoeken. De hoeveelheid jongeren die werk zoekt in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar is met 1.461 afgenomen. Het totaal aantal werkenden steeg tussen 2020 en 2022 van 57.050 naar 66.722. Dat is een toename van 9.672 mensen in de actieve beroepsbevolking (Daling in aantal werklozen, 2023).

CBS meldt begin mei 2023 een rapport te brengen waarin zij een verklaring heeft over de daling van het werkloosheidspercentage. In het straatbeeld is deze daling niet te merken. Verder zegt de logica dat veel van de nieuwe banen lage lonen banen in de toeristische sector zijn en dat niet merkbaar bijdraagt aan de koopkracht. Ook ben ik benieuwd hoe het spoort met de (negatieve) migratie.

Ik heb geprobeerd om meer informatie te vinden op www.cbs.cw. Tot mijn schrik is het laatste pers bericht gedateerd september 2021! Ik hoop dat er wel een persbericht wordt geplaatst in mei 2023.

References

Daling in aantal werklozen. (2023, April 13). Retrieved from www.nu.cw: https://nu.cw/2023/04/13/daling-in-aantal-werklozen/

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page