top of page

"Geluk, positiviteit en realisme: Een kijk op Curacao's maatschappelijke uitdagingen"

"Geluk, positiviteit en realisme: Een kijk op Curacao's maatschappelijke uitdagingen"

DRAFT 4.0

16 augustus 2023

In een wereld waarin we vaak te horen krijgen dat we moeten streven naar geluk en genieten van het leven op ons eiland, rijst de vraag: hoe kunnen we deze oproep in overeenstemming brengen met de realiteit van Curaçao? Hoewel ik het eens ben met het idee om het moment te koesteren―carpe diem―kunnen we niet voorbijgaan aan de uitdagingen die onze samenleving kent. Mijn eigen geluk is pas compleet als de mensen om mij heen ook in okay zijn.

Curaçao, hoe paradijselijk het ook mag lijken, zal waarschijnlijk niet hoog scoren op de internationale geluksindex. Deze lijst van nationaal geluk heeft een realatie met in het streven van Bhutan, en hoewel deze benadering inspirerend is, moeten we ons afvragen of we niet het risico lopen om urgente problemen zoals crises, slecht bestuur en corruptie te negeren. Het pleidooi voor positiviteit en het erkennen van positieve ontwikkelingen is terecht, maar het mag niet fungeren als een schild om de noodzaak van verandering te ontwijken.

Het is waar dat wij soms te kritisch zijn over mensen in leidinggevende functies. Fouten maken is menselijk, zelfs op topniveau. Echter, we moeten voorzichtig zijn dat we niet te veel aandacht besteden aan kleine kwesties en daardoor de grotere problemen uit het oog verliezen. Hetzelfde geldt voor het debat over beloningen voor medisch specialisten en andere hoogbetaalde beroepen (topinkomens). Terwijl we erkennen dat verpleegkundigen en onderwijzers beter beloond moeten worden, mogen we niet vergeten dat deze beroepen vaak als roeping worden gezien.

Een interessant inzicht is dat landen met hogere scores op de geluksindex vaak een lagere Gini-coëfficiënt hebben, wat betekent dat er minder ongelijkheid is tussen de hoogste en laagste inkomens. Dit benadrukt het belang van het aanpakken van inkomensongelijkheid als we streven naar een gelukkige samenleving. Het valt ook op dat de oproep tot geluk en positiviteit vaak komt van mensen die zich in een comfortabele positie bevinden, terwijl de rest worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Wij moeten een balans zoeken tussen optimisme, plezier en realisme. Wij moeten werken aan het aanpakken van onze problemen, met een scherp oog voor sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Laten wij niet alleen streven naar persoonlijk geluk, maar ook naar het welzijn van onze gemeenschap als geheel. Uiteindelijk is het nastreven van geluk niet alleen een individuele reis, maar ook een collectieve verantwoordelijkheid.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page