top of page

Geloof, Hoop en Liefde in december

Geloof, Hoop en Liefde in december

 

DRAFT 4.0

 

12 december 2023

 

In de laatste maand van dit uitdagende jaar omarmen we de kracht van geloof, hoop en liefde. Deze drie essentiële pijlers vormen het adagium waarmee we de decembermaand betreden. De bijbel zelf onderstreept het belang van deze deugden in 1 Korintiërs 13:13 (NBV): “Intussen blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”

Deze eeuwenoude wijsheid benadrukt de onmiskenbare waarde van liefde als de hoogste deugd. Hoewel geloof en hoop hun eigen betekenis en kracht hebben, wordt liefde beschouwd als de meest essentiële en krachtige kwaliteit.

Geloof, zoals beschreven in de bijbel, is de overtuiging van zaken die nog niet zichtbaar zijn. Het is als een innerlijke kompas dat ons leidt, vooral wanneer de weg voor ons onduidelijk lijkt. Hoop, een essentieel element in ons bestaan, fungeert als de drijvende kracht die ons voortstuwt, zelfs als de omstandigheden somber lijken.

Liefde, verheven boven alle deugden, is wat ons bindt als mensheid. Te midden van verdeeldheid en afstand is liefde de brug die we bouwen om er voor elkaar te zijn. Dit recept maakt niet alleen het leven van anderen draaglijker, maar verlicht ook ons eigen pad.

In onze wereld, waar het systeem tegen zijn grenzen aan zit, lijken deze essentiële waarden verloren te zijn gegaan. Het is aan ons om ze te herstellen. Opvallend genoeg zijn geloof, hoop en liefde diepgewortelde principes, en hun relevantie overstijgt tijd en cultuur. Het is geen toeval dat vele sprekers, inclusief die van de prosperity gospel, putten uit deze eeuwenoude wijsheid.

Gelukkig hebben we een gemeenschappelijke visie[1] voor hoop en geloof, vastgelegd en beschikbaar voor iedereen. U kunt deze visie downloaden via www.curacao2030.net. Laten we gezamenlijk bouwen aan een toekomst doordrenkt met geloof, hoop en liefde. Samen verlichten we niet alleen ons eigen levenspad, maar ook dat van anderen in deze bijzondere maand en de jaren die komen.

 

Miguel Goede


2 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page