top of page

Geld moet Rollen - De kracht van tijdige betalingen

Updated: Nov 6, 2023

Geld moet rollen - De kracht van tijdige betalingen


DRAFT 4.0


6 november 2023


Als zelfstandig onderzoeker en consultant werk ik regelmatig aan verschillende opdrachten. In plaats van het traditionele uurtje-factuurtje systeem, geef ik de voorkeur aan een vast tarief (fixed fee) voor mijn diensten. Mijn betalingsstructuur is duidelijk: 50% van het bedrag wordt aan het begin van de opdracht gefactureerd en de resterende 50% bij oplevering. Dit lijkt een redelijke en transparante aanpak, maar toch loop ik vaak tegen een frustrerend probleem aan.

Wat is dat probleem? Het probleem is dat velen op ons eiland, en misschien in de bredere zakelijke wereld, betalingen uitstellen, zelfs wanneer een duidelijk betalingsschema vooraf is overeengekomen en vastgelegd. In mijn geval betekent dit soms dat ik aan het einde van een opdracht vaak de eerste 50% heb ontvangen, maar dan moet wachten voor een onbepaalde tijd op de eindafrekening, zoals oorspronkelijk afgesproken. Dit zou kunnen betekenen dat andere weer op mijn betaling moeten wachten en anderen weer op hun.

Dit patroon van uitgestelde betalingen is helaas niet uniek. Het lijkt een spel te zijn dat veel partijen met elkaar spelen, met als gevolg dat geld niet snel genoeg door de economie stroomt. De economie kan als gevolg daarvan vastlopen. Dit geldt niet alleen voor individuele consultants, maar ook voor kleine bedrijven, freelancers en leveranciers en anderen in allerlei sectoren.

Wat kunnen we hieruit leren? Het is cruciaal dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en tijdig onze rekeningen betalen. Dit geldt met name voor entiteiten die pretenderen zich bezig te houden met economisch beleid en groei. Als we willen dat de economie gezond blijft en groeit, moeten wij ervoor zorgen dat geld soepel door onze zakelijke transacties beweegt.

Wij moeten samenwerken om dit patroon te doorbreken en te zorgen dat geld blijft rollen in onze economie, zodat iedereen er uiteindelijk van profiteert. Tijdige betalingen zijn niet alleen een kwestie van eerlijkheid, maar ook van het stimuleren van groei en stabiliteit in onze zakelijke gemeenschap.Miguel Goed

4 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page