top of page

Future of Work Curaçao

Future of Work Curaçao


DRAFT 4.0


12 oktober 2023


Ik zit nog even af te zien voor mijn presentatie op de conferentie Future of Work in Curaçao van aanstaande maandag 16 oktober. Het is rond de 14 pagina’s, maar eigenlijk is het een eenvoudig verhaal. Niemand kent de toekomst, dat hebben de pandemie, de oorlog in Oekraïne en nu in het Midden-Oosten al bewezen. Ook 9/11 en de financiële crisis van 2008 zagen we niet aankomen. Nu denken we dat technologie, met Artificial Intelligence, demografische trends zoals vergrijzing, en migratie, klimaatverandering, globalisering en flexibilisering werk in de toekomst zal veranderen. Belangrijke vaardigheden voor de toekomst zijn analytisch denken en probleemoplossend vermogen. Gewilde professionals zijn dataanalisten, artificial intelligence experts, maar ook mensen in de zorg. Om te bepalen waar de banen in Curaçao zullen komen is een visie nodig. Nu is toerisme prominent, maar ook de ICT- en energiesector zijn veelbelovend. De visie is om Curaçao een Society 5.0 te maken, mensgericht, inclusief, technologisch gedreven en duurzaam. Maar nu is Curaçao een arm land met een mono-economie gebaseerd op toerisme, dat zich tracht te ontworstelen aan het slavernijverleden en te herstellen van een ongelukkige start dertien jaar geleden, met een uitdovende raffinaderij. Er zijn veel platforms die zich min of meer bezighouden met het onderwerp. De overheid maakt stappen met digitalisering en faciliteert met name het toerisme, maar is zich bewust van de noodzaak om sectoren als ICT en e-gaming te stimuleren. Het eiland tracht zich te positioneren als digitale hub en er wordt concreet gewerkt aan waterstof als exportproduct. Veel niet-gouvernementele organisaties bieden de mogelijkheid om zinvol bezig te zijn, maar vaak onderbetaald. De vernieuwing van het onderwijs om in te spelen op het werk van de toekomst gaat niet snel genoeg. Veel van deze uitdagingen hebben te maken met onze achterstand op het gebied van goed bestuur. Goed bestuur is een voorwaarde voor duurzame vooruitgang.


Miguel Goede

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page