top of page

Financiële uitdagingen en begrotingsbeleid: Nederland en Curaçao op de proef gesteld

Financiële uitdagingen en begrotingsbeleid: Nederland en Curaçao op de proef gesteld


DRAFT 4.0


29 oktober 2023


De Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 naderen snel, en het is begrijpelijk dat Vrij Nederland hier ruimte voor vrijmaakt. Bas Jacobs probeert de vraag te beantwoorden: “Hoe kan de begrotingsorde worden hersteld?” Zijn bevindingen, samengevat op twee bladzijden (waar ik ook wel van houd), zijn veel informatie met wening tekst. Hij stelt onder andere het volgende.

In een tijd waarin geld jarenlang overvloedig was, zal de volgende regering voor de nodige uitdagingen komen te staan. De investeringsfondsen voor klimaat, stikstof en het groeifonds hebben de begroting ontwricht, bestuurlijke onrust veroorzaakt en geleid tot verspilling van publieke middelen. Verschillende factoren, zoals de lage rente, de pandemie, de oorlog in Oekraïne, verstoorde logistieke ketens en stimuleringspakketten, hebben geresulteerd in hoge inflatie en momenteel een krapte op de arbeidsmarkt.

Wat voor begrotingsbeleid moet de nieuwe regering voeren? De uitdaging voor de regering is om de begrotingsorde en -rust te herstellen, verstandig macro-economisch beleid te voeren, de overheidsfinanciën op de lange termijn houdbaar te houden en ruimte te creëren voor noodzakelijke publieke investeringen.

Wat betekent dit voor Curaçao? Curaçao zou ook moeten nadenken over haar eigen begrotingsbeleid. Het eiland moet begrijpen dat de mogelijkheden voor Nederland om bij te springen beperkter worden. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de beperkte steun voor Curaçao in de vorm van coronaleningen aflossen en mogelijke financiële bijstand voor het Ennia-probleem. Het is belangrijk om deze uitdagingen onder ogen te zien en te werken aan een duurzaam financieel beleid dat rekening houdt met de veranderende economische omstandigheden.

Kortom, zowel Nederland als Curaçao staan voor de uitdaging om hun begrotingsbeleid aan te passen aan de huidige economische realiteit en voorbereid te zijn op onzekere tijden. Dit vereist verantwoordelijkheid, flexibiliteit en doordachte besluitvorming van beleidsmakers aan beide kanten van de grote plas.


Miguel Goede

5 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page