top of page

Familie 3.0

De familie is niet langer een man en een vrouw met hun kinderen of een alleenstaande moeder.  In een huis 3.0 wonen tegenwoordig drie generaties.  De grootouders wonen vaak in.  Het gezin bestaat vaak uit man en vrouw, met kinderen uit eerdere relaties.  De opgroeiende kinderen hebben meerdere huizen 3.0.  In dit geheel zorgen mensen voor elkaar en voeden ze kinderen op, en dragen ze bij aan de samenleving.

Het bureau voor de statistiek meldt op basis van de senses van 2011 het volgende over de familie: "Van alle huishoudens bestaat 57,7 procent uit één kerngezin. Het type kerngezin bestaande uit een gehuwd paar met kinderen is flink afgenomen van 24 procent in 2001 naar 18,9 procent in 2011. Het aandeel huishoudens bestaande uit een vrouw met kinderen is gestegen van 14 naar 15,9 procent. De categorie huishoudens “uitgebreide samengestelde en anders” is ten opzichte van de Census 2001 afgenomen van 19,3% naar 16,8 procent."

Met andere woorden sommige door mij gesignaleerde tendensen zijn reeds zichtbaar, andere voorspellingen zijn nog niet zichtbaar.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page