top of page

Eindelijk aandacht voor armoede op Curaçao

Eindelijk aandacht voor armoede op Curaçao

DRAFT 5.0

Datum: 23 juli 2023

Op zaterdag 22 juli was er eindelijk aandacht voor het schrijnende probleem van toenemende armoede op Curaçao tijdens het praatprogramma van Z86, Tertulia. De minister van SOAW bracht het onderwerp ter sprake de afgelopen weken, nadat CBS recente cijfers heeft gepubliceerd. Er leven nu 16.872 huishoudens in armoede (onder de armoedegrens), en meer dan 45.000 inwoners leven in armoede, waarbij niet gedocumenteerde vreemdelingen niet zijn meegerekend. Dit komt neer op 46.647 van de 148.925 inwoners van het eiland, wat gelijkstaat aan 31,3%. Naar mijn mening zouden dit in werkelijkheid eerder 50 tot 65% kunnen zijn, mede door de invloed van emigratie.

Tijdens het programma deelden mensen aan de gesprekstafel hartverscheurende verhalen. Eén van deze verhalen was van een mevrouw die benaderd werd door een kind dat thuis niets te eten had. Ze besloot voedingsmiddelen te kopen en het kind naar huis te brengen. Sindsdien brengt ze wekelijks boodschappen naar dat huis. Deze aandacht voor armoede is opmerkelijk, omdat er de afgelopen maanden voornamelijk gesproken werd over het inkomen van medische specialisten en andere topinkomens. Hopelijk is dit slechts het begin, want er bestaan veel misverstanden over armoede en er worden veel verbanden niet gelegd. Zo ging er een anekdote over een vrouw die dakloos was en hulp wilde afwijzen. De conclusie die men wil trekken is dat daklozen niet geholpen kunnen en willen worden.

Eén van de verbanden die vaak niet wordt gelegd, is die tussen het bestaansminimum, de onderstand, het algemeen pensioen en de topinkomens. Ook wordt het verband tussen werken en armoede vaak over het hoofd gezien, waardoor er veel werkende armen zijn. Daarnaast is er een verband tussen een slecht systeem van openbaar vervoer en armoede, en tussen armoede, slechte gezondheid en het niet kunnen meekomen in het onderwijs, wat leidt tot de voortzetting van armoede. Een hardnekkige mythe is dat armoede de eigen schuld is, omdat mensen met een laag inkomen geld zouden uitgeven aan niet-noodzakelijke zaken zoals dure telefoons en bezoeken aan casino's. Wat niet bekend is, is dat armoede het denkvermogen van mensen negatief beïnvloedt.

Een ander fenomeen dat buiten beeld blijft zijn de nieuwe armen, de gepensioneerden. Mensen die na een vruchtbaar leven een vast pensioen hebben dat niet geïndexeerd wordt, of mensen die onvoldoende of geen pensioen genieten en slechts kunnen terugvallen op de AOV.

Ook wordt het verband tussen armoede en emigratie vaak over het hoofd gezien. Mensen die de mogelijkheid hebben om te vertrekken, vooral naar Nederland, proberen het daar te redden. Dit geldt ook voor de steeds verder verarmende middenklasse. Het is verontrustend dat er wordt beweerd dat er een tekort is aan werknemers voor de oververhitte toeristische sector, waardoor zelfs praktisch opgeleide mensen uit Turkije worden geïmporteerd. Slechts één statenlid roept dat dit niet acceptabel is, en naar mijn mening heeft hij gelijk. Het is een principekwestie. Het uitgangspunt moet zijn dat een land met een werkloosheid van 14% en een hoge emigratie geen arbeiders kan importeren, vooral niet wanneer de groep Curaçaoënaars in Nederland niet groter is dan de bevolking op het eiland.

Ik pleit ervoor dat werken verplicht wordt gesteld, dat er voor vervoer naar werk wordt gezorgd, en dat er een redelijk loon wordt vastgesteld. Kortom, we moeten snel inzicht verwerven in armoede en de verbanden begrijpen, en vervolgens gericht en concreet actie ondernemen om deze schrijnende situatie aan te pakken. Wij beseffen nog niet dat armoede en grote ongelijkheid door alle belangrijke denktanks en platformen als de Verenigde Naties worden aangewezen als de grootste bedreiging na de klimaatcrisis. En het is net nu dat overal recordtemperaturen worden gemeten.

Miguel Goede

2 views0 comments

Comments


bottom of page