top of page

Een steen met een histrorie maar geen verhaal

Op 19 december 2013 wordt de eerste steen gelegd in het kader van het nieuw ziekenhuis. We moeten geloven dat het na vijftig jaar of langer eindelijk gaat gebeuren. Het heeft dus een lange geschiedenis. Maar er is geen verhaal. Hoe ziet onze gezondheidszorg eruit in 2030? Hoe gaan we de switch maken naar meer preventie? Hoe gaan we over naar een gezondere levenstijl, want de zorg van vandaag is morgen niet te betalen. een van de factooren is de vergrijzing. Hoe gaan we de nieuw technologie hierbij gebruiken? "What is the story?"

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page