top of page

Een nieuw sociaal contract voor Curaçao: Op weg naar eenheid en duurzaamheid

Een nieuw sociaal contract voor Curaçao: Op weg naar eenheid en duurzaamheid

DRAFT 4.0

13 augustus 2023

In de afgelopen decennia heeft Curaçao te maken gehad met toenemende verdeeldheid en individualisme als gevolg van centrifugale krachten, waardoor de eens hechte cohesie van de samenleving is geërodeerd. Het neoliberale beleid heeft bijgedragen aan een focus op persoonlijk belang boven het algemeen belang, wat heeft geleid tot een gebrek aan gemeenschappelijke visie en een gezamenlijk project voor Curaçao. De emigratie van veel Curaçaoënaars naar verschillende delen van de wereld is een alarmerende indicator van deze scheiding.

Om Curaçao weer te verenigen en een duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving te creëren, pleit ik voor een hernieuwd sociaal contract in de vorm van een nieuwe staatsregeling. De huidige staatsregeling uit 2010 is naar mijn mening snel geschreven door een kleine, gesloten groep en vertegenwoordigt niet het gezamenlijke sociaal contract van alle inwoners.

De nieuwe staatsregeling moet gebaseerd zijn op principes van rentmeesterschap van onze natuur en ons erfgoed, met een focus op duurzame ontwikkeling die onze natuur niet schaadt. Het doel van onze economie moet zijn om een inclusieve economie te creëren, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om een menswaardig en zinvol leven te leiden, met gegarandeerd inkomen, onderwijs en gezondheidszorg.

Belangrijk is dat deze nieuwe staatsregeling niet alleen door de politiek wordt opgesteld, maar ook door een brede participatie van alle relevante platforms, zoals vakbonden, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de raad van kerken en andere belanghebbenden. Het uitgangspunt moet zijn dat alle 148.000 resterende inwoners van Curaçao dit sociaal contract met elkaar aangaan, en dat iedereen die zich op Curaçao laat inschrijven, ook dit sociaal contract ondertekent.

Het concrete effect van dit nieuwe sociaal contract zal merkbaar zijn in alle lagen van de samenleving. De focus van bijvoorbeeld een medisch specialist zal niet langer alleen op individuele patiënten en eigen inkomen liggen, maar ook op de gezondheid van de natie als geheel. Corruptiepraktijken zullen worden afgewezen omdat het nastreven van persoonlijk belang ten koste gaat van het geheel.

Het schrijven van een nieuwe staatsregeling als sociaal contract is een kans om het roer om te gooien en eenheid en duurzaamheid te bevorderen in de samenleving. Het zal een gezamenlijke inspanning vergen van alle burgers en belanghebbenden om een rechtvaardige en inclusieve samenleving te creëren waarin iedereen kan gedijen. Wij moeten samen streven naar een betere toekomst voor Curaçao, waarin wij gezamenlijk bouwen aan een welvarende en harmonieuze natie die onze gemeenschappelijke waarden en doelen omarmt. Dit zal leiden tot een lagere gini-coëfficiënt en een hogere plak op de ranglijst van gelukkige landen.

Miguel Goede

2 views0 comments

Comments


bottom of page