top of page

Een gesprek is meer luisteren dan praten

Dat realiseren velen zich niet. Ze denken dat het om praten gaat. Ze denken dat ze goed in een gesprek zitten als ze het hoogste woord voeren.

Een gesprek heeft een aanleiding, een doel en een functie. Het is om te communiceren over visie op alle niveaus. Je externaliseert de visie in je hoofd. Je begint zaken in beweging te zetten om e visie te realiseren.

Een gesprek gaat om vraag en antwoord van beide kanten. Dit geld zelfs voor een interview. Een van meest onderschatte element een an een gesprek is de stilte. Dat geeft ruimte om informatie te verwerken en na te denken.

Een gesprek heeft een structuur of opbouw, maar binnen deze structuur is er vrijheid.

Het gaat om ratio en emotie. Er moet een balans zijn. Maar emotie s kan nooit de overhand krijgen tenzij het doel van het gesprek is om bijvoorbeeld verdriet te uiten.

Een gesprek is verbaal en nonverbaal. De laatste jaren is er veel aandacht voor het nonverbale. Maar ik vraag aandacht voor het duidelijk formuleren. Goede vragenstellen. De vraag beantwoorden. Bijvoorbeeld: ik vrag wat gaan we eten? En krijg als antwoord: bij jouw ouders. Dat was niet de vraag. Dat is het antwoord op de vraag: waar of bij wie gaan we eten?

Begin en een eind. Het einde is een conclusie en afspraken voor een volgend gesprek of beter nog de concrete acties.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page