top of page

Economie of goed Bestuur: De essentie van duurzame ontwikkeling

Economie of goed bestuur: De essentie van duurzame ontwikkeling

DRAFT 4.0

19 augustus 2023

In het redactioneel commentaar van mijn vriend Orlando Cuales hoor ik regelmatig de uitspraak: "It's the economy, stupid." Deze uitspraak zou ooit zijn gedaan tijdens de verkiezingscampagne van president Clinton, met als boodschap dat Clinton en zijn team zich te veel richtte op kwesties die niet direct verband hielden met de economie. Volgens deze logica keek de kiezer vooral naar hoe het beleid of beloofde beleid de economie beïnvloedde, met name het besteedbaar inkomen van de burger.

In de context van Curaçao, suggereert Orlando, lijkt het, dat we pas andere problemen kunnen aanpakken, zoals sociale kwesties, gebrekkige infrastructuur en onderwijsverbeteringen, als de economie goed draait. Dit lijkt op een ouderwetse ‘trickle-down’ benadering, waarbij men gelooft dat economische groei automatisch leidt tot bredere welvaart. Maar is deze manier van denken nog wel doorslaggevend?

Goed bestuur is cruciaal voor duurzame ontwikkeling. Het gaat om effectiviteit, integriteit, responsiviteit, democratie, transparantie en verantwoording. Zonder deze kernwaarden is er geen basis voor een (duurzame) economie en ontwikkeling. Regeringen moeten verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een omgeving waarin zowel economische groei als sociale vooruitgang kunnen gedijen. Daar is ons eiland een voorbeeld van. Vanaf het moement dat onze bestuursinstituties verzwaken holt de economie achteruit.

Het idee dat een bloeiende economie automatisch leidt tot verbeteringen in andere aspecten van de samenleving is simplistisch. Het is belangrijk om te erkennen dat economische groei op zichzelf geen garantie is voor welzijn. Het klassieke voorbeeld is de Vernigde Staten. Het is mogelijk dat de vruchten van deze groei zich voornamelijk ophopen bij een kleine elite, terwijl de meerderheid van de bevolking achterblijft. Dit kan leiden tot grotere ongelijkheid en sociale spanningen. Ik verwijs naar het boek Why Nations Fail.

Bovendien kunnen sociale problemen, gebrekkige infrastructuur en onderwijskwesties niet effectief worden aangepakt als er geen gerichte inspanningen worden geleverd om deze problemen aan te pakken. Het is niet alleen een kwestie van wachten tot de economie bloeit en hopen dat alles op magische wijze op zijn plaats valt. Investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en sociale programma’s zijn essentieel om duurzame ontwikkeling te bevorderen, ongeacht de economische situatie.

Kortom, het roepen om economische groei als de belangrijkste voorwaarde voor vooruitgang is oppervlakkig denken. Duurzame ontwikkeling vereist een holistische benadering, waarbij goed bestuur en investeringen in sociale en menselijke ontwikkeling even belangrijk zijn als economische groei. Het is hoog tijd om de focus te verleggen van een eenzijdige nadruk op economie naar een bredere visie op welzijn en vooruitgang voor alle lagen van de bevolking.

Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page