top of page

Economie Curacao 3.0

Het is dus duidelijk dat Curaçao niet uit de huidige crisis  komt door alleen te bezuinigen.  Ik zei het eerder: de economie moet gaan groeien.  De economie is veranderd. het gaat om kenniseconomie.  De kenniseconomie draait om mensen met creativiteit.  Deze mensen moeten aangetrokken worden en aan de andere kan moeten ze ontwikkeld en gestimuleerd worden via het onderwijs. We moeten de Curaçaoenaar 3.0 ontwikkelen.  Het gaat om het Curaçaose talent ontwikkelen. Het gaat om andere waarden en normen: samen en delen.

We hebben daarom een inspirerende gezamelijke visie nodig op Curaçao 3.0 en er is behoefte aan leiderschap 3.0.  Het gaat om de Curaçaose droom. Iedereen moet erbij betrokken worden; democratie 3.0.

De werkgelegenheid moet gereduceerd worden naar 5% door boventallige formatieplaatsen te creeren.  Iedereen moet werken, desnoods een niet productieve arbeidsplaats.  Het gaat om armoedebestrijding 3.0.  Het gaat om innovatie, om incubators.

Door transformatie op het gebied: de ict, het onderwijs, gezondhiedszorg, de wijk aanpak, de criminaliteitsbesrijding en andere terreinen kunnen we de kosten structureel verlagen, de directe doelen bereiken maar de Curaçaoenaar 3.0 ontwikkelen en de economie 3.0 stimuleren.

Eerder het ik gewezen op mogelijkheid van cross sectirale innovatie in geografische gebieden zoals de K-zone en de Creative zone.

Het is tijd voor een het gesprek 3.0.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Commentaires


bottom of page