top of page

Duurzaamheid

Duurzaamheid

DRAFT 2.0

1 juli 2022

Het woord duurzaam(heid) (duradero of durabilidat) wordt regelmatig gebruikt op Curaçao, maar wat men precies wil duiden, blijft voor mij vaak gissen. Daarom laat ik het eerst definiëren: Wat is duurzaamheid? Duurzaamheid is een breed begrip, maar het is in essentie, dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen, zijn duurzaam.

Onder duurzame economische groei of duurzame economische ontwikkeling verstaan wij groei van productie en consumptie die niet ten koste gaat van (de welvaartsbeleving van) de komende generaties.

Ik heb vaak de indruk dat als men hier spreekt over duurzame economische groei men het heeft over een economie die blijft groeien; de economische voortduurt. Dit is juist het tegenovergestelde duurzame economische ontwikkeling. Juist nu gaat die ontwikkeling steeds verder. Er is steeds meer consensus dat wij niet uit kunnen gaan van permanente economische groei. Dat groei niet het streven moet zijn. Kate Raworth zegt het gaat om: bloeiende, regeneratieve en distributieve economieën creëren (Raworth, 2020; Hansson, 2017).

References

Hansson, D. H. (2017). The Ideology of Exponential Growth Devours and Corrupts. Opgehaald van evonomics.com: https://evonomics.com/creator-ceo-basecamp-com-exponential-growth-devours-corrupts/?fbclid=IwAR1imYJNGzi6YdRu6o5vh2Ey3bqieObyWiA-CDua8oRpmr_8n67KMwRpLU4

Raworth, K. (2020). Een nieuwe economie. In E. R. Nederland, Nu het nog kan (pp. 139-147). Amsterdam: De bezige bij.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page