top of page
Search
  • _

Doel van goed bestuur

Het is het doel van bestuur?

Het grootst mogelijk geluk, voor zo groot mogelijke groep. Dit herinnering mij uit mijn studietijd.

Democratie

Is de norm maar grote delen van de mensheid bereiken het doel zonder democratie: China en Singapore, bijvoorbeeld. Minder democratie heeft als voordeel dat snel beslissingen kunnen worden genomen en doorgevoerd en dat het bestuur geen rekening hoeft te houdende met de volgende verkiezingen. Voorwaarden is wel dat de besten regeren in het algemeen belang.

Werk

Werk is een recht. Werkloosheid bestaat niet. Het primaire doel van arbeid is sociale inclusie. Door werk horen mensen erbij en kunnen ze zichzelf ontwikkelen en bijdragen tot in standhouding en verdere ontwikkeling van de samenleving.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page