top of page

Den Konteksto ku Jurgen Arvelo

Den Konteksto ku Jurgen Arvelo

DRAFT 3.0

1 mei 2023

Op MAANDAGavond 17 april was ik de gast van Jurgen. Hij opent zijn show van commentaren op recente gebeurtenissen steeds met het benadrukken van het feit dat het maandag avond is. Ik moet minimaal twee keer eerder bij hem zijn geweest, maar toen heb ik geen verslagjes, zoals deze gemaakt dus weet ik het allemaal niet meer zo goed. Om herhaling te voorkomen, maak ik nu tot een korte aantekening.

Ik waardeer Jurgen en zijn uitnodigingen. Wij kennen elkaar al heel lang en ik weet niet meer precies hoe, maar ik weet wel dat hij meerdere keren bij ons was in een Masterclass Corporate Governance en dat ook daar hij duidelijk stelling nam. Jurgen lijkt een flapuit en iemand die extreme standpunten inneemt, maar dat is een misvatting. Dat zal blijken uit het verslag dat nu volgt, waarbij ik de volgorde van de thema’s, zoals besproken in het programma, hanteer. (In de ochtend had ik al het definitieve lijstje ontvangen.)

Jurgen herinnert kijkers altijd dat ik een academicus ben, ex-Rector Magnificus en met ervaring als consultant bij de Big Six van toen. Ook deelt hij met de kijker dat hij een vaste lezer is van mijn blog.

De Coho is van de baan en wij hebben nu een Onderling Regeling. Jurgen: Het is jammer, want ik had liever een rijkswet. Dat zou onder andere Nederland ook binden om bijvoorbeeld investeringen ook daadwerkelijk te doen. Ik: Jij bent niet de enige, want velen hadden gehoopt dat Nederland via het Coho rechtstreeks zich ging bemoeien met de gang van zaken. Al in 2016 heeft het CBS vastgesteld dat minder dan 5% (2,3% om precies te zijn) van de bevolking nog vertrouwen heeft in de politiek. Dat zal nu niet meer zijn geworden. Velen van deze mensen zullen ook teleurgesteld zijn dat Coho van de baan is.Jurgen: Hoe ging het in jouw tijd. Ik: Toen wij Reinventing Government deden in de jaren negentig viel het project na ieder fase stil want Den Haag moest evalueren en de volgende fase (het geld) goedkeuren. Dat zie ik nu ook weer gebeuren. Jurgen vraagt tussendoor hoe vaak wij de visie 2030 voor het eiland hebben bijgesteld (Goede, 2023). Ik vertel dat wij dat recent weet hebben gedaan en dat het nu een keer per jaar is.

Jurgen vertelt dat hij mijn schrijven over Seú (het oogstfeest) heel interessant vond of ik de essentie daarvan wilde delen. Ik: Ik ga al vele jaren naar de optocht kijken met mijn zoon en heb daar altijd veel kritiek op gehad, want het is geen oogstfeest, het is gewoon een feest. Dit jaar heb ik dat los gelaten en ik zag een hele mooie folkloristische optocht van wereldniveau. Mijn pleidooi is om het gewoon een folkloristische festival te maken en het te koppelen aan onze Siman di Kultura. Dan klopt het en hoeft niemand zich te storen aan de farce van het oogstfeest.

Armoede is het volgende onderwerp. Dit blijft stijgen op het eiland en laatst meldde het CBS dat 25% van de mensen onder de armoedegrens leeft, als ik mij niet vergis. Ik: Dit is veel hoger, zeker door de pandemie en de inflatie. Ik durf te stellen dat 40 tot 50% van de mensen onder de grens zit. CBS onderzoek van 2016 stelde nog dat 30% onder de grens zat (Maduro-Jeandor, 2019).

Jurgen stelt dat mensen die de onderwijsvernieuwingen hebben bedacht en doorgevoerd criminelen zijn en verantwoordelijk zijn voor de verloren jeugd en slechte staat van ons land, in het bijzonder de economie. Ik: In die tijd van onderwijsvernieuwing, heb ik mij laten vertellen door een ex-minister van onderwijs, was nadruk op de nationale identiteit, taal (Papiaments) en cultuur en om leerlingen, burgers, mondig te maken. Daarom hebben wij nu mondige burgers die vaak niet worden gehinderd door kennis.

Zal Curaçao hard geraakt worden door artificial intelligence? Ik: Wat wij tot nu toe gezien hebben is dat wij de technologie afstoten. De pandemie heeft ons gedwongen tot online zaken doen. Nu alles weer open is, zien wij dat alles weer offline gaat. Nu lijkt is de AI onafhankelijk is van acceptatie door de mens. Met andere woorden, mensen hoeven bijna niet mee te werken bij de implementatie van AI. In dat geval zal AI snel komen en zullen veel banen op het eiland overbodig worden, vrees ik. Maar de toekomst zal het wijzen.

Wij sluiten af. En off camera praten wij verder.

References

Goede, M. (2023). Vision Curacao 2030, RESET COVID-19. Opgehaald van https://www.academia.edu/97853778/CURA%C3%87AO_2030_R_E_S_E_T_C_O_V_I_D_1_9

Maduro-Jeandor, E. (2019). Armoede: een subjectieve benadering; Resultaten van het Budgetonderzoek 2016. Opgehaald van www.cbs.cw: https://www.cbs.cw/_flysystem/media/231019-publicatie-armoede-een-subjectieve-benadering.pdf

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page