top of page

De zeven vinkjes Curaçaoënaar

De zeven vinkjes Curaçaoënaar

DRAFT 2.0

8 maart 2022

Op mijn zeven vinkjes Curaçaoënaar kreeg is heel weinig tegenspraak. Alleen over de woonwijk, dat is wat breder. De zeven-vinker woont ook in middenklasse wijken en andere wijken maar heeft doorgaans een kast van een huis.

Curaçao

Yu di Kòrsou; hoe donkerder, des te beter.

Met een bachelor of hoger is een professional.

Papiamento sprekend en schrijvend.

Man of vrouw. Wij zijn een martivocale samenleving.

Hetero of openlijk homoseksueel.

Wonend in een elite buurt als Jan Sofat, maar zich heeft opgewerkt uit een arme buurt.

Wiens ouders rijk zijn, naam hebben gemaakt in de politiek (de politieke partij), soms in een ander domein.

Figuur 2: De zeven vinkjes Nederland versus Curaçao

Wat het houdt het in om een zeven-vinker te zijn? Je bent okay. Jouw zaken worden geregeld. Het systeem is je goed gezind. Je hebt het zelf niet in de gaten en denkt echt dat je beter dan de rest bent en daarom succesvol ben en het goed hebt.

Door hun monopolie op wat gezien wordt al de ‘standaard’, zijn de zeven-vinkers ondiscrimineerbaar. Sterker nog, de ‘andere’ 97% zijn de ‘minderheden’.

Ik neem zelf geen genoegen met mijn model en ging op zoek naar validering. En dan krijg ik deze verklaring van de Minister van Financiën te horen en in handen. Wat zegt hij?

Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) wil een einde maken aan de apartheid en discriminatie die voor komt bij het inningsbeleid van de Belastingdienst. Volgens Silvania wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen in het wel of geen belasting betalen, afhankelijk van je functie.

Silvania zei dit tijdens een een Centrale Commissievergadering van de Staten.

Belastingplichtigen worden volgens Silvania niet op dezelfde manier behandeld. Op basis van de positie die iemand bekleedt binnen de overheid of overheids-NV wordt bepaald of er wel of geen belasting wordt geïnd. Silvania wil hier een einde aan maken. “Deze mensen gaan niet door hetzelfde proces als Ma Yeye”, aldus de minister.

De gewone burger moet een procedure doorlopen om belasting te betalen, maar voor mensen met een hogere functie lijkt het op een ‘friends and family affair’. Op deze manier leiden deze mensen een luxe leventje op de kosten van de bevolking, volgens Silvania.

Hij doet een oproep naar de Ma Yeye. “Laat niemand je beet nemen, lees het inningsbeleid zodat je weet wat jouw rechten zijn.” (Nu.cw, 2022)

Ik hoorde ook een ander anekdote. Een zeer prominente Curaçaoenaar had een verlopen autoverzekering. Hij kreeg keurig een boete van mijnheer de politieagent. Dus ...? Na een kritisch blik kom ik tot de stelling dat man een vink of twee tekort schiet.

Wat is de conclusie?: Silvania bestigt het bestaan van de zeven-vinktje Curaçaoënaar. De zeven-vinkjes Curaçaoënaar is geen fictie, die bestaat. De zeven-vinker is een kaste die uit is op geld en prestige ten koste van de anderen en het algemeen belang; de ontwikkeling van de economie en de samenleving.

References

Nu.cw. (2022, maart 4). Silvania tegen ‘apartheid’ bij belastinginning. Retrieved from knipselkrant-curacao.com: https://knipselkrant-curacao.com/nieuws/economie/financiele-sector-banken-economie/nu-cw-silvania-tegen-apartheid-bij-belastinginning/

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Comentários


bottom of page