top of page

De voortgang van e-Government op Curaçao

De voortgang van e-Government op Curaçao


DRAFT 4.0


24 oktober 2023


Laatst was ik bij de verzekering en de baliemedewerkster merkte op dat mijn ID en rijbewijs vernieuwd moesten worden, maar ik werd niet op van te voren de hoogte gebracht door de overheid. Eenmaal thuis, ging ik online en maakte een afspraak. Op 23 oktober kan ik mijn rijbewijs vernieuwen, en op 5 november is mijn ID aan de beurt. Het is jammer dat ik geen herinneringsmail heb ontvangen voor deze verlopen documenten.

Vroeger ontvingen we berichten wanneer onze autokeuringskaart bijna verliep, maar nu lijkt dat niet meer te gebeuren. Een ironische wending: toen ik de volgende dag naar mijn spaarvereniging ACU ging, werd ik niet geholpen en moest ik mijn paspoort ophalen.

Toen kwam er een cliënt binnen via email die een Verklaring omtrent Gedrag nodig had. Ik dacht eraan om dit online te regelen, maar liet het voorlopig rusten. In het weekend besloot ik er toch voor te gaan zitten. Wat me frustreert, is het opladen van mijn ID (mijn paspoort) en de vereisten, zoals documenten van mijn werkgever, arbeidsovereenkomst, en een betalingsbewijs van 25 gulden van mijn online transactie.

Prompt ontving ik een e-mail dat mijn aanvraag is ontvangen en dat deze zal worden gecontroleerd voordat deze wordt verwerkt. De duur van dit proces is dan nog onduidelijk.

Samen met de 25 gulden die ik betaalde voor de het formulier van de doktersverklaring aanvraag, heb ik ook 60 gulden uitgegeven voor de doktersverklaring (de dokter zegt dat dit geen onderdeel is van het SVB pakket, ik heb daar mijn twijfels over) en zal ik binnenkort 95 gulden aan het loket betalen, kost alleen het rijbewijs mij dus 180 gulden. De kosten voor mijn ID moet ik nog uitzoeken.

Kortom, burgers betalen aanzienlijke bedragen voor hun documenten in deze economie. Hoewel er vooruitgang is geboekt met e-Government, lijkt de overheid geen duidelijk beleid te hebben dat alle burgers online moeten kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het lijkt mij vanzelfsprekend dat de overheid had moeten zorgen voor toegankelijk en betaalbaar internet in elk huis en elke school. Hierdoor ontstaat er nu een kloof tussen degenen die online kunnen zijn en degenen die dat niet kunnen.

Het beleid zou ook burgers moeten helpen om effectief te functioneren op het internet door training n welke vorm dan ook―ik denk aan educatieve televisie. Het glas is halfvol, maar er is nog werk aan de winkel om e-Government echt inclusief te maken.


Aan het einde van de dag (23 oktober 2023) wil ik graag vermelden dat ik om 14:30 (de afspraak was om 14:40) aankwam voor mijn nieuwe rijbewijs en om 14:47 weer naar buiten liep. Het viel me op dat een van de camera's niet werkte, maar dit overheidsloket staat al jaren bekend als het beste in zijn soort.

Minder positief was de e-mail die ik ontving van het vergunningenloket betreffende mijn Verklaring Omtrent Gedrag. Ze beschouwden mijn betalingsbewijs als onvoldoende. Ik heb twee weken om aanvullend bewijs te leveren, en vervolgens duurt het nog zes weken voordat ik de verklaring ontvang; ik neem aan dat ik deze persoonlijk moet ophalen. Ik heb het loket opnieuw gemaild met het verzoek om simpelweg naar mijn bankrekening te kijken, waarop duidelijk te zien is dat de betaling al is verwerkt.
Miguel Goede

8 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page