top of page

De volgende verkiezingen op Curaçao

De volgende verkiezingen op Curaçao

 

DRAFT 4.0

28 november 2023

 

De volgende verkiezingen op Curaçao. Nu de verkiezingen in Nederland maar ook elders hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Argentinië, begint de vraag op te komen hoe dit zich zal voltrekken op Curaçao. In ieder geval zal de campagne ergens volgend jaar beginnen.

Maar laten wij kijken naar de trends in Nederland. We zijn de verrechtsing van de kiezer. Verder oprukken van populisme en nationalisme; eigen volk eerst. Er is onvrede onder het volk. Er is ook behoefte aan vernieuwing, wat een beetje een paradox is als men terug wil naar de tijd toen er minder migranten waren. Er is dus een grote nieuwe partij, NSC. Er is een fusie van twee meer traditionele partijen: GL en PvdA. Traditionele partijen worden bijna weggevaagd; een partij als CDA met een niet onaardige boodschap werd niet beloond door de kiezer. Er wordt strategisch gestemd en men slinger van de ene partij naar de andere; bijvoorbeeld BBB en FvD zijn in korte tijd wel erg achteruit gegaan.

Dit alles is niet iets wat wij op Curaçao niet hebben gezien na 2010. Recent zien wij het samengaan van een traditionele partij met een nieuwe partij. Op zichzelf geen slechte zaak om de versplintering tegen te gaan. Deze versplintering heeft geleid tot een zeer groot aantal restzetels.

In deze context is de vraag of er ruimte is voor een nieuwe partij. Het eerste antwoord is nee, er zijn al genoeg partijen, ook nieuwe, en het heeft op eerste gezicht niemand geholpen. Aan de andere kant op wie zou een kiezer moeten stemmen als geen van de partijen geen optie is? Dan weer heeft een nieuwe partij een nieuwe boodschap, programma, goede mensen die bereid zijn om toch de politiek in te stappen en kan zo’n partij aan middelen komen? Ik denk een beetje aan een partij als NSC. Wat denkt u? Het lijkt mij niet zo makkelijk.

 

Miguel Goede

 

5 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page