top of page

De verwarrende filosofie van het ambtelijk apparaat van Curaçao

De verwarrende filosofie van het ambtelijk apparaat van Curaçao: Een kritische blik op het ontwerp van 2009

 

DRAFT 4.0

 

14 november 2023

 

In het ontwerp van het ambtelijk apparaat van Curaçao, opgesteld door KPMG rond 2009, schuilt een onderliggende filosofie die tot op de dag van vandaag zijn stempel drukt op de gang van zaken binnen de overheid. Deze filosofie is vertaald en terug te vinden in de zogenaamde businessplannen van de ministeries bij hun oprichting. Echter, het feit dat ministeries spreken over ‘business’ roept meteen vragen op, aangezien de overheid geen bedrijf is en geen winst nastreeft.

Terugkijkend naar het midden van de jaren tachtig, blijkt dat de overheidsfilosofie destijds was gevormd rond het idee dat de overheid een kernoverheid is met kerntaken, die regisseert via wetgeving, toezicht en handhaving. De overheid zou de verzelfstandige eenheden moeten aansturen, maar in de praktijk blijkt dit niet te gebeuren. De overheid lijkt zich niet bewust te zijn van haar sturende rol, ontbeert de juiste structuur, en mist de juiste mensen op de juiste posities.

Sinds het begin van 2010 is er sprake van een nonchalante omgang met benoemingen, met name op het hoogste niveau. Veel benoemingen aan de lijken erg tijdelijk te zijn en worden vaak ingevuld door mensen die loyaal zijn aan politieke partijen. Onlangs heeft de politiek besloten om de top te herzien en de functie van secretaris-generaal (SG) af te schaffen, maar de filosofie achter deze beslissing blijft voor velen onduidelijk.

Aan de andere kant zien we een groei in het aantal medewerkers op de kabinetten van ministers, zonder helderheid over hun taken en verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd wordt de sturingsrelatie tussen ministers en de ambtelijke top steeds vager. Het resultaat van deze verwarrende structuur is een verzwakt ambtelijk apparaat met onduidelijke prioriteiten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de moeizame implementatie van het landspakket, waarbij veel dure consultants moeten worden ingehuurd. Terwijl het vorige kabinet, met name de minister van Financiën, consultancy had afgeschaft. Het is hoog tijd om kritisch te kijken naar de filosofie achter het ambtelijk apparaat en de nodige stappen te ondernemen om helderheid, efficiëntie en effectiviteit te herstellen.

 

Miguel Goede

13 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page