top of page

De verantwoordelijkheid van coöperaties in tijden van crisis

De verantwoordelijkheid van coöperaties in tijden van crisis

DRAFT 3.0

18 juni 2023

Coöperaties worden opgericht met ideële doelen, waarbij het centrale doel is om de leden financieel, economisch en sociaal vooruit te helpen. Ze zijn ontwikkeld als alternatief voor het kapitalisme en het marktdenken. Als zodanig dragen ze een speciale verantwoordelijkheid om de behoeften van hun leden en de bredere samenleving te dienen. Het is daarom begrijpelijk dat het tegen de borst stuit dat de grootste credit union, met meer dan 20.000 leden, in het midden van de grootste sociaal-economische crisis van de afgelopen vijftig jaar haar leden wil faciliteren bij de aanschaf van dure tickets voor het feest van El Gran Combo.

In tijden van crisis is het essentieel dat credit unions zich richten op de behoeften van hun leden en de bredere gemeenschap. Het is belangrijk dat ze met beleid en diensten komen die de leden en de samenleving helpen om deze moeilijke periode te doorstaan. Hoewel het begrijpelijk is dat mensen behoefte hebben aan afleiding en ontspanning, moeten coöperaties in tijden van crisis prioriteit geven aan het verlichten van financiële en sociale nood. Dit betekent dat ze zich moeten richten op het bieden van ondersteuning, hulp en oplossingen die de leden in staat stellen om het hoofd boven water te houden en veerkrachtig te zijn in deze uitdagende tijden.

Een credit union heeft verschillende manieren waarop het zijn leden en de samenleving kan bijstaan tijdens een crisis:

Financiële bijstand: In plaats van het faciliteren van dure evenementen, kan een credit union prioriteit geven aan het bieden van financiële bijstand aan leden die in financiële moeilijkheden verkeren. Dit kan bestaan uit leningen tegen gunstige voorwaarden, flexibele betalingsregelingen of het tijdelijk kwijtschelden van bepaalde kosten.

Educatie en advies: Een credit union kan educatieve programma’s en adviesdiensten aanbieden om leden te helpen bij het beheren van hun financiën tijdens een crisis. Dit kan bestaan uit budgetteringstips, schuldbeheerstrategieën en informatie over beschikbare overheidssteun.

Samenwerking met gemeenschapsorganisaties: Een credit union kan samenwerken met lokale gemeenschapsorganisaties om bredere hulpinitiatieven op te zetten. Dit kan het verstrekken van voedselpakketten, kleding of andere essentiële benodigdheden omvatten, gericht op degenen die het het meest nodig hebben.

Bevordering van economische veerkracht: Een credit union kan investeren in programma’s die de economische veerkracht van de leden en de gemeenschap versterken. Dit kan het ondersteunen van ondernemerschap, het aanbieden van leningen aan kleine bedrijven of het bevorderen van lokale werkgelegenheid omvatten.

In tijden van crisis is het van essentieel belang dat coöperaties, zoals credit unions, hun rol als dienstverlener aan de leden en de samenleving serieus nemen. Terwijl de behoefte aan ontspanning begrijpelijk is, moeten coöperaties prioriteit geven aan het bieden van ondersteuning en oplossingen die de leden helpen om de crisis te doorstaan. Het is belangrijk dat zij zich richten op het verlichten van financiële en sociale nood, in plaats van zich te concentreren op niet-essentiële zaken.

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page