top of page

De valkuil van het positivisme in een spijkerhard systeem

De valkuil van het positivisme in een spijkerhard systeem


DRAFT 4.0


28 oktober 2024


Ik ben altijd blij als ik iets dat ik al tijden denk, roep en/of schrijf lees van een ander. Het bevestigt mij in mijn analyse en geeft mij het gevoel dat ik niet helemaal gek ben. Zo las ik onlangs een artikel in Vrij Nederland door Roxane van Iperen getiteld “Shiny, happy people in een spijkerhard systeem.” (van Iperen, 2023) Dit gedachtegoed schuift de tastbare werkelijkheid terzijde: wat je ervaart, zit in je hoofd. Met de juiste lifestyle en bijbehorende mindset kun je zelf een prettig bestaan creëren. Het draait om een mix van The Secret, boedhisme, hindoeïsme, manifesteren, scripten, positief denken en het zo scheppen van een alternatief wereldbeeld waarin het prettig toeven is, maar waarin de aanbieder goed geld verdient.

Mensen die in dit gedachtegoed geloven, zien over het hoofd dat het hyperindividualistisch is en uiteindelijk conservatief van aard. Het bevordert het geloof in complotten en biedt geen enkele vorm van systeemkritiek. Volgens deze denkwijze is het jouw eigen schuld als je niet stralend succesvol boven water komt in een samenleving die de bodem onder je voeten vandaan trekt.

Ik probeer dit altijd uit te leggen: de positivo's, zoals ik ze noem, zijn weinig solidair en beschouwen alle slachtoffers van het neoliberale systeem als sukkels. Ze rechtvaardigen daarmee hun gebrek aan actie om armoede en ongelijkheid aan te pakken. Met positief denken alleen redden wij het niet. Wij hebben mensen nodig die de noodzakelijke hervormingen aanbrengen en opkomen voor een rechtvaardigere samenleving. Het wordt hoog tijd dat we de valkuil van het positivisme in een spijkerhard systeem herkennen en vermijden.


References

van Iperen, R. (2023, augsustus 31). Shiny, happy people in een spijkerhard systeem. Vrij Nederland, p. 7.

Miguel Goede

10 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page