top of page

De val van Bitcoin en de crypto�??s

De val van Bitcoin en de crypto’s

DRAFT 2.0

24 juni 2022

Iedereen heeft kennis genomen van de val van Bitcoin en alle crypto’s de afgelopen dagen. Iedereen heeft wel gehoord van Bitcoin en zo. Ik volg het al lange tijd maar snap er weinig van. Het is een elektronische betaalmiddel, gebaseerd op blockchain technologie, waar er geen tussenpersoon is. In werkelijkheid is het meer een beleggingsobject, volgens sommigen een speculatieobject. Sommigen beweren dat het gewoon een ponzi scheme of piramide is. Anderen brengen naar voren dat er geen enkele relatie is tussen de echte of fysieke economie en de crypto's. Sommigen stellen dat de Bitcoin de vervanger wordt van de gouden standaard. Dus dat de waarde van geld gedekt zal worden door Bitcoins en dergelijken.

Ik ben dus niet in de crypto's gestapt, want hoe kan iemand in iets stappen dat hij niet kan volgen? Ok, ik weet niet veel van vliegtuigen maar stap er wel iedere keer in, maar het vliegtuig heeft zich inmiddels bewezen. En toch kunnen wij de crypto’s niet afschrijven. Ooit was het gewoon ruilhandel, daarna de schelpen, de munten, chartaal geld, gevolgd door giraal geld. De tendens is om te gaan naar de cashloze samenleving. Crypto past in dit laatste verhaal. Maar er zijn twee extremen: een totaal decentraal geregelde crypto en een gereguleerde crypto. Volgens velen, ik meegerekend, is de gereguleerde crypto een contradictio in terminis. Maar ik zei al, ik heb er geen verstand van. Met andere woorden geld evolueert en waarom zou de evolutie bij giraal geld stoppen?

In middels hebben landen als San Salvador (2021) en Centraal Afrika de Bitcoin als valuta erkent. Terwijl landen als China crypto’s verbieden. Er zijn ongeveer vijftig landen die ze verbieden. Gezien de controledrift van de Chinese staat is het niet verwonderlijk. Maar er zit meer achter het verbieden; door de afwezigheid van controle is fout geld niet meer te traceren, met alle gevolgen van dien; terrorisme en georganiseerde misdaad zijn niet meer financieel te traceren en te bestrijden.

Ook lokaal hebben de crypto’s hun aanhangers. De Centrale Bank heeft er een white paper over. Helaas heb ik die nog nooit gezien, maar ik verwacht niet dat er schokkende zaken in staan. Ik heb begrepen dat er onder anderen in zou staan dat er kansen zijn voor Curaçao als hub voor crypto’s. Ik weet niet wat dat zou wezen. Malta is al zo’n dergelijke hub. Dat doet mijn wenkbrauwen fronzen. In het strategisch plan van de Centrale Bank staat ook iets over een digitale munt (CBCS, 2022). Inmiddels zijn er minstens twee lokale crypto’s en worden ze door de Centrale Bank gevolgd. Ik denk soms dat het zo moest hebben gevoeld ten tijde van de goldrush.

References

CBCS. (2022). Strategisch Plan CBCS 2025. CBCS.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page