top of page

De schurende realiteit van politieke verrechtsing en samenzweringsdenkers in Nederland en Curaçao

De schurende realiteit van politieke verrechtsing en samenzweringsdenkers in Nederland en Curaçao

 

DRAFT 4.0

 

28 december 2023

 

In haar artikel “De ander” wijst Roxane van Iperen op een zorgwekkende ontwikkeling in Nederland: de toenemende verrechtsing die bij de helft van de kiezers lijkt te spelen, als je alle politieke partijen in beschouwing neemt. Deze verschuiving baseert zich volgens haar op twee fundamentele denkfouten.

Allereerst de misvatting dat de meerderheid altijd het laatste woord moet hebben. Een idee dat strijdig is met het wezen van een goed functionerende democratie, waarbij ook de belangen van minderheden moeten worden gerespecteerd en beschermd. De tweede denkfout ligt in het geloof dat het uitsluiten van anderen leidt tot meer vrijheid en zekerheid voor jezelf. In werkelijkheid resulteert dit echter in het maken van onderscheid tussen eerste- en tweederangsburgers, wat uiteindelijk de fundamenten van de democratie en de rechtsstaat aantast (van Iperen, 2023).

In “Relatiecrisis met een vreemde” deelt Nicolaas Veul een verontrustende ontmoeting in een supplementenwinkel met een samenzweringsdenker. Deze persoon viel Veul (die schrijft voor VN) lastig over zijn vermeende banden met de ‘elite’, in dit geval big pharma. De onmogelijkheid om een zinnig gesprek te voeren illustreert de groeiende kloof tussen verschillende perspectieven in onze samenleving. Veul werd zelfs nageroepen dat de mainstream media niet bereid is tot dialoog (Veul, 2013).

Beide verhalen weerspiegelen de uitdagingen waarmee onze democratie en rechtsstaat momenteel geconfronteerd worden. Het onderschrijft het belang van een open en respectvolle dialoog om de verdeeldheid te overbruggen. Helaas blijkt dat deze uitdaging niet uniek is voor Nederland, maar ook voelbaar is op Curaçao. Het is een schurende realiteit die ons dwingt na te denken over de fundamenten van onze samenleving en de noodzaak van een gezonde democratische discussie en nieuw sociaal contract.

 

References

van Iperen, R. (2023). De ander. Vrij Nederland, 9.

Veul, N. (2013). Relatiecrisis met een vreemde. Vrij Nederlamd, 11.

 

 

Miguel Goede

 

5 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page