top of page

De resource curse

De resource curse

DRAFT 1.0

14 juni 2021

De vloek van de hulpbronnen treedt op wanneer een land al zijn productiemiddelen begint te concentreren op een enkele industrie, zoals mijnbouw of olieproductie, en investeringen in andere belangrijke sectoren verwaarloost. Soms kan de bronvloek ook het gevolg zijn van corruptie bij de overheid. De term werd oorspronkelijk bedacht door economisch geograaf Richard Auty in 1993.

Er zijn veel mogelijke verklaringen voor dit fenomeen, maar over het algemeen wordt aangenomen dat het wordt veroorzaakt doordat een te groot deel van het kapitaal en de beroepsbevolking van het land is geconcentreerd in slechts een paar van hulpbronnen afhankelijke industrieën. Door onvoldoende te investeren in andere sectoren, kunnen landen kwetsbaar worden voor dalingen van de prijzen, wat op de lange termijn kan leiden tot ondermaatse economische prestaties (Fernando, 2020).

Wist je dat de resource curse ook wel Dutch Disease wordt genoemd? Het is dan in de context van de aardgas bel. Dat Suriname aan deze vloek leidt is duidelijk. Ook Venezuela is een duidelijk slachtoffer. Gebaseerd op deze wetmatigheid beloofd de toekomst van Guyana, waar recent grote oliereserves zijn gevonden niet veel goeds (Sukhai, 2020).

Ook Curaçao en Aruba dromen van een toekomst met olie. De wetenschap wijst uit dat dit ons geen voorspoed zal brengen. En al te vaak kijken wij weg van de impact op het klimaat. Maar Curaçao leidt al op meerdere wijze aan de vloek. Het eiland was teveel afhankelijk van de raffinaderij, daarna de offshore en nu het toerisme. En er zijn indicaties dat drugs een vloek is voor het eiland. Diversificatie van de economie lukt maar niet. De kwetsbaarheid hebben wij weer ervaren met de pandemie.

Te vaak wordt de vloek alleen in verband gebracht met de aanwezigheid van grondstoffen. Dat is dus niet zo. Ook afhankelijkheid van een grote sector als het toerisme heeft hetzelfde effect. Ook wordt over het hoofd gezien dat de onze belangrijkste resource ons mensen zijn. En dat is misschien onze vloek; wij hebben te veel potentie. De YdK draait een maal van het eiland af mee in de top. Want Curaçao is een leerschool. Wie op Curaçao overleeft, maakt het overal.

Hoe is de vloek af te zweren? Het is een kwestie van uitroeien van geïnstitutionaliseerde corruptie vereist langetermijnmaatregelen en een culturele verschuiving: Het electoraat zal nauwkeuriger moeten kijken naar de reputatie en het trackrecord van de kandidaten die campagne voeren voor hun stem. Effectieve morele grenzen moeten worden ontwikkeld door middel van onderwijs op alle niveaus, ook op scholen en universiteiten, op geloof gebaseerde instellingen en het maatschappelijk middenveld als geheel. Systemen zijn zo goed als de mensen die ze beheren en deze principes zullen door beleidsmakers moeten worden overgenomen. Financiële professionals in de particuliere en openbare sector kunnen het opsporingswerk van anticorruptie-instanties verbeteren (Sukhai, 2020).

References

Fernando, J. (2020, October 22). Resource curse. Retrieved from www.investopedia.com: https://www.investopedia.com/terms/r/resource-curse.asp

Sukhai, B. (2020, October 20). Can Guyana escape the resource curse? Retrieved from abmagazine.accaglobal.com: https://abmagazine.accaglobal.com/global/articles/2020/ab-oct-2020/public/can-guyana-escape-the-resource-curse-.html

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page