top of page

De reis van de held

Ik moet steeds aan de reis van de held van Cambell denken. Misschien moete we individueel en collectief de reis afleggen om een mindset 3.0 te verwerven? Misschien worden wij nu getest en moeten we als 2.0 sterven om als 3.0 herboren te worden.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page