top of page

De psychologische toestand

De psychologische toestand

DRAFT 2.0

28 juni 2022

Ook wat betreft de psychologische toestand van mensen en samenlevingen, geloof ik dat de pandemie die niet heeft veroorzaakt, maar onthult en versneld en vergroot. Als het niet de angst voor het virus en ziek worden is, is het wel de beperkingen, opgesloten zitten, niet voldoende kunnen bewegen, isolatie, financiele problemen, problemen met werk en inkomen. Wij zien het rechtstreeks terug bij mensen die hulp zoeken, maar in het gedrag in verkeer, (huiselijk) geweld en de criminaliteit.

De essentie van Sigmund Freuds psychoanalytische filosofie is een analyse van het menselijke ‘ik’ (echo), het wezen en de psyche van de mens. Onze geest, bestaande uit ons bewustzijn, ons geheugen, onze gevoelens, onze verlangens en onze gedragingen en onze persoonlijkheid in al haar bewuste én onbewuste facetten. Zijn “leerling” Carl Jung voegde het collectieve onbewust zijn. Het ‘collectief onbewuste’ een soort opslagplaats van latente beelden die de mens als soort heeft geërfd uit zijn verleden, een verleden dat zowel dierlijke als menselijke voorouders omvat.

Desondanks werd lang in de populaire wetenschap aangenomen de psyche niet erfelijk is. Maar steeds meer onderzoek wijst uit dat trauma’s als slavernij via DNA worden overgedragen (Thrasher, 2016). Dat komt in de buurt van het standpunt van Jung. Dan blijf ik zitten met de vraag: hoe overwint een mens zijn demonen? Ik kan wel vinden dat ik persoonlijk het verleden heb verwerkt, maar in de samenleving en in het collectieve onderbewustzijn loop ik toch vast. Dus, wat ik er ook van vind, wij moeten er wat mee. Vandaag (27 juni 2022) wordt er uren over het slavernijverleden gesproken in de Tweede Kamer.

Lange tijd kon ik niets met Mindset (Dweck, 2007). Maar ik heb het nog een keer bestudeerd. De auteur stelt dat iemand van zijn zelfbeperkende gedachten afkomt, door te reflecteren over en zich af te vragen van wie if waar de zelf beperkende gedachten afkomstig zijn. Daar kan een mens toch wat mee.

References

Dweck, C. S. (2007). Mindset: The New Psychology of Success. New York: Ballentine Books.

Thrasher, S. W. (2016, February 3). How DNA and 'recreational genealogy' is making a case for reparations for slavery. Retrieved from www.theguardian.com: https://www.theguardian.com/books/2016/feb/03/dna-race-reparations-alondra-nelson-book-slavery

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Creativiteit DRAFT 4.0 29 november 2023 Een van de vaardigheden van de Future of Work is creativiteit. Creativiteit houdt in dat je in staat bent om unieke oplossingen te bedenken en je perspectief ku

De volgende verkiezingen op Curaçao DRAFT 4.0 28 november 2023 De volgende verkiezingen op Curaçao. Nu de verkiezingen in Nederland maar ook elders hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Argentinië, begi

Happy birthday ChatGTP DRAFT 4.0 27 november 2023 Op 30 november vieren we de eerste verjaardag van onze vriend ChatGPT, die de wereld heeft veroverd. In slechts één jaar hebben Chat en wij heel wat m

bottom of page