top of page

De prijs van goede service

De prijs van goede service

DRAFT 3.0

29 januari 2023

Het valt steeds meer mensen op dat service in het algemeen erg achteruit is gegaan, natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. Er zijn vele verklaringen voor. Ik hou het zelf bij dat de jonge mensen niet of onvoldoende zijn of worden getraind, ingewerkt en begeleid. Anderen stellen dat mensen in deze VUCA tijd heel veel persoonlijke issues hebben; ze zijn onrustig van binnen, want ze hebben geen houvast en dat leidt ertoe dat de service niet optimaal is.

Ik word ook regelmatig gewezen op het feit dat werknemers niet goed behandeld en betaald worden door hun werkgevers en dat het zeer begrijpelijk is dat ze geen goede service geven. Ik vind het een merkwaardige redenering. Op de eerste plaats heeft de klant weinig te maken met dit alles. Sterker nog, de werknemer wordt betaald met het geld dat de klant speneert. Als klanten wegblijven door de slechte service zal er ook nooit méér inkomsten zijn om een beter salaris mogelijk te maken. Verder vergist men zich. De slechte service wordt niet toegeschreven aan de organisatie maar aan de medewerker zelf; het zegt iets over persoon zelf die de slechte service geeft. Veder straft die persoon zichzelf op meerdere wijze. Op de eerste plaats omdat de persoon zichzelf het plezier in het werk ontzegt en de mogelijkheid om steeds beter te worden in wat hij of zij doet. Ook geeft de persoon een slecht visitekaartje af, want de klant kan bijvoorbeeld de directeur van een hotel zijn die een potentiële beter betalende werkgever kan zijn. Kortom, het geven van slechte service is niet slim en levert niets op.

Een degelijke logika is ook waar te nemen bij roofovervallen op toeristen. Met dit verschil dat de toerist het niet alleen de overvaller aangerekend maar de bestemming als geheel kan aanrekenen. De hele sector wordt beschadigd en op den duur gaat de sector achteruit en verdwijnen er banen. Ik geeft toe dat er geen goed verband is tussen de twee onderwerpen―service en roofovervallen op toeristen―die in aansnij.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page