top of page

De oorlog is een gelaagd conflict

De oorlog is een gelaagd conflict

DRAFT 2.0

3 maart 2022

Poetin wordt in westerse propaganda weggezet als de agressor, maar het is juist wat Poetin stelt dat het het westen is dat systematisch richting het oosten uitbreidt, tegen de gemaakte afspraken. Een voorbeeld hiervan is de afspraak dat na de ineenstorting van de Berlijnse Muur, Rusland niet zal uitbreiden naar West-Europa en de NAVO niet zal uitbreiden richting de Russische grenzen (figuur 2). Met de expansie richting Rusland komen de middle-range nucleaire wapens ook steeds dichterbij.

INF liept ook af in 2019 . Op dit moment is het wapenwedloop hervat.

Dan hebben wij het probleem van de separatisten die al acht jaar strijden om bij Rusland te horen en die door Oekraïne worden bestreden. Deze twee provincies (Loehansk en Donetsk) hebben Rusland om steun gevraagd.

Propaganda is misschien het belangrijkste wapen in de oorlog.

De polemologie leert de visie Carl von Clausewitz en wordt samengevat in de vaak geciteerde uitspraak: “oorlog is de voortzetting van de politiek met andere middelen”. Die uitspraak kan verstaan worden als oorlog als laatste machtsmiddel wanneer de gebruikelijke middelen van de buitenlandse politiek falen.

Een ander concept dat de polemologie aanreikt is het vijandsbeeld: Tijdens de Koude Oorlog probeerden de beide supermachten, ter legitimatie van het eigen handelen, het beeld van de tegenstander bij hun eigen bevolking te domineren, door beïnvloeding, om het woord propaganda niet te gebruiken. Ook bij dit conflict speelt het zeer sterk en is het moeilijk om het vijandbeeld te deconstrueren; wij kijken met een westerse geconstrueerd vijandsbeeld.

Dan is er nog de factor MIC. Wat is het militair-industriële complex en hoe werkt het? Het militair-industrieel complex, is een netwerk van individuen en instellingen die betrokken zijn bij de productie van wapens en militaire technologieën. Het militair-industriële complex probeert doorgaans politieke steun te krijgen voor voortgezette of verhoogde militaire uitgaven door de nationale overheid en is een grote voorstander van de inzet van wapens. Deze lobby heeft zich in de afgelopen jaar steeds meer onzichtbaar gemaakt en dat loopt omgekeerd evenredig met de toename van hun invloed; hoe onzichtbaarder, hoe groter de invloed.

Dr. Miguel Goede

1 view

Comments


bottom of page