top of page

De Ombudsman van Curaçao en ons sociaal contract

De Ombudsman van Curaçao en ons sociaal contract

DRAFT 1.0

17 augustus 2021

Zondag 15 augustus in een radioprogramma hoorde ik onze Ombudsman. De dag daarvoor zag ik hem op TV in het nieuws. Hij was op bezoek bij de Staten. Ik heb niet het volledige interview, noch item gezien, maar wat fragmenten meegekregen en de krant waarop ik geabonneerd ben, was het geen item. Ik destilleer de volgende punten.

De periode van vijf jaar voor deze Ombudsman zit er op en nog steeds heeft de Staten zijn arbeidsvoorwaarden niet geregeld. Ook weet hij niet of zijn aanstelling zal worden verlengd.

Hij verwijst naar het jaarverslag (Ombudsman Curacao, 2021) en stelt dat niet alleen de Ombudsman maar alle Hoge Colleges van Staat niet genoeg middelen krijgen om adequaat hun werk te kunnen doen. Met name de Ombudsman is er om de burger extra bescherming te bieden tegen overheid. Blijkbaar vindt de volksvertegenwoordiger deze bescherming van het volk geen prioriteit.

Ook merkt de Ombudsman dat de productie en het functioneren van het ambtelijk apparaat zorgelijk is. Burgers worden niet beantwoord en wachttijden zijn niet acceptabel. Het is wat als een Ombudsman dit zegt op basis van de klachten die hij behandelt.

De Ombudsman zegt dat het Vervroegd Vrijwillig Uittreden geen probleem hoeft te zijn want met automatisering moet dit opgevangen kunnen worden. Ook merkt hij op dat het niet juist is deze ambtenaren te bestempelen als het probleem van het apparaat, want hij zijn mensen die jarenlang hun beste krachten hebben gegeven voor de gemeenschap en hun pensioen hebben verdiend. Ook is het niet juist om te generaliseren dat ambtenaren niet productief zijn, want er zijn ook voorbeeldige ambtenaren. Het probleem volgens hem is, dat niet wordt opgetreden tegen de ambtenaren die er de kantjes van aflopen.

In essentie is de boodschap van de Ombudsman is, volgens mij, dat het ambtelijk apparaat zeer slecht functioneert en veel burgers onrecht aandoet. Dat de regering niet in staat is het functioneren van het apparaat te tillen naar een acceptabel niveau en dat ook de Staten onvoldoende doet om de burger bescherming te bieden.

In termen van het sociaal contract: De overheid, de volksvertegenwoordiger, maar ook de (administratieve) rechtspraak komen het sociaal contract niet na. De burger ziet steeds minder reden om zich als brave burger te gedragen.

References

Ombudsman Curacao. (2021). Jaarverslag van de Ombudsman van Curacao 2020. Retrieved from https://www.ombudsman-curacao.cw/document.php?m=10&fileid=2656&f=a4abef8c528e5bdd24966d37355dd54a&attachment=0

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page