top of page

De nul meters van een nulmeting

De nul meters van een nulmeting

DRAFT 2.0

28 juli 2022

Een dag of twee geleden hoor ik de minister van onderwijs melden dat de, reeds door zijn voorganger ingezette, nulmeting van het onderwijs afgerond is. Pas een dag later voel ik de behoefte het rapport in te zien. Na wat rond communiceren rolt het in de digitale brievenbus. Het rapport van 103 pagina’s roept bij mij toch enige verwarring op, want het is gedateerd juni 2022 en het is bijna augustus. En de subtitel spreekt van ‘tussenrapportage’ (Ministerie van Onderwijs, 2022).

Het eerste deel bevat aardige beschrijvende statistiek op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en bevat niets nieuws. Maar het begint met een samenvatting waarin de knelpunten en aanbevelingen op een rijtje worden gezet. Ik volsta met de knelpunten –het rapport spreekt van uitdagingen- want de aanbevelingen vloeien daar logisch uit voort:

- de informatievoorziening is een uitdaging;

- onvoldoende basisvoorzieningen in de vorm van adequate financiering en toegeruste schoolgebouwen;

- onvoldoende personeel;

- onvoldoende interne kwaliteitszorg en onderwijskundig leiderschap;

- de aansluiting van voorschoolse educatie op het funderend onderwijs;

- onvoldoende aansluiting op de arbeidsmarkt;

- dat studenten vaak problemen hebben om een opleiding in het hoger onderwijs succesvol af te ronden.

In het interview stelt de minister dat een aantal verbetertrajecten al lopen, want hij voelt ook nattigheid. Het rapport levert niets nieuws op. Wij staan al meer dan een jaar stil; paralysis by analysis. Het rapport stelt mij niet gerust, in tegendeel, nu raak ik in paniek. Het rapport rept geen woord over The 21st Century Skills. Digitalisering focussed op dataregistratie van leerlingen, leerlingvolgsysteem. Er wordt hier en daar vermeld dat er een beter samenwerking moet komen met het ministeries van Economische Ontwikkeling en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, maar er is geen visie op de samenleving en de economie. Gelukkig is er wel een paragraaf die de armoede en ongelijkheid statitisch beschrijft, maar blijft het daarbij. Over de klimaatcrisis wordt niets gezegd. Maar misschien heb ik het nog niet begrepen. Mijn gevoel is dat wij geen meter zijn opgeschoten.

References

Ministerie van Onderwijs, W. C. (2022). NULMETING VAN HET CURAÇAOSE ONDERWIJSBESTEL; TUSSENRAPPORTAGE: KNELPUNTEN, KANSEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN. Willemstad: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page