top of page
Search
  • _

De klimaat- en energieconferentie op Aruba

De klimaat- en energieconferentie op Aruba

DRAFT 3.0

27 mei 2023

Van 10 tot en met 12 mei was dus de klimaat- en energieconferentie op Aruba. Op Curaçao werd het volgens mij niet echt gevolgd. Hoewel mensen steeds meer bewust worden van de klimaatcrisis zijn wij nog niet zo ver en hebben wij nog een lange weg te gaan, maar ik weet niet hoeveel tijd wij nog hebben.

De conferentie had als doel om de landen bij elkaar te brengen en samenwerking op het gebied van klimaatverandering te stimuleren. Volgens de organisatoren leverde de conferentie concrete resultaten op, zoals samenwerkingsovereenkomsten voor meer duurzame en betaalbare energie op Aruba, Sint Maarten en Curaçao, een nieuw op te richten vierlandenoverleg en een routekaart voor de transitie binnen het Koninkrijk. Ook zijn knelpunten geïdentificeerd die in aanloop naar de volgende conferentie worden opgepakt. Curaçao tekende een dag later met de Nederlandse minister Rob Jetten het MoU ‘Hernieuwbare Energie’. De ambitie is om op het eiland met behulp van Nederlandse kennis en kunde snel meer duurzame energieprojecten te realiseren zodat burgers kunnen profiteren van schone, betaalbare energie.

Maar de burger zelf weet er erg weinig van. De burger wordt niet gestimuleerd tot gedragsverandering, bijvoorbeeld minder afval produceren, minder plastic gebruiken, over gaan op zonne-energie. Het blijft een zaak van techneuten en technocraten. Aan de andere kant is er bij velen blijdschap over duurzame ontwikkeling van een deel van Oost Punt en dat dit project weer zal brengen in de vaart der volkeren. Bij het verlies van wat natuur wordt nauwelijk stil gestaan. Dat is altijd het geval bij de aankondiging van een grote fysiek project. Ook is er veel vreugde over het bedrag dat een Heritage Fund kan investeren in de monumenten. Ik neem aan dat bij de restauratie rekening zal worden gehouden met de klimaatcrisis, met name de stijgende zeespiegel.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page