top of page

De klimaat- en energieconferentie op Aruba

De klimaat- en energieconferentie op Aruba

DRAFT 3.0

27 mei 2023

Van 10 tot en met 12 mei was dus de klimaat- en energieconferentie op Aruba. Op Curaçao werd het volgens mij niet echt gevolgd. Hoewel mensen steeds meer bewust worden van de klimaatcrisis zijn wij nog niet zo ver en hebben wij nog een lange weg te gaan, maar ik weet niet hoeveel tijd wij nog hebben.

De conferentie had als doel om de landen bij elkaar te brengen en samenwerking op het gebied van klimaatverandering te stimuleren. Volgens de organisatoren leverde de conferentie concrete resultaten op, zoals samenwerkingsovereenkomsten voor meer duurzame en betaalbare energie op Aruba, Sint Maarten en Curaçao, een nieuw op te richten vierlandenoverleg en een routekaart voor de transitie binnen het Koninkrijk. Ook zijn knelpunten geïdentificeerd die in aanloop naar de volgende conferentie worden opgepakt. Curaçao tekende een dag later met de Nederlandse minister Rob Jetten het MoU ‘Hernieuwbare Energie’. De ambitie is om op het eiland met behulp van Nederlandse kennis en kunde snel meer duurzame energieprojecten te realiseren zodat burgers kunnen profiteren van schone, betaalbare energie.

Maar de burger zelf weet er erg weinig van. De burger wordt niet gestimuleerd tot gedragsverandering, bijvoorbeeld minder afval produceren, minder plastic gebruiken, over gaan op zonne-energie. Het blijft een zaak van techneuten en technocraten. Aan de andere kant is er bij velen blijdschap over duurzame ontwikkeling van een deel van Oost Punt en dat dit project weer zal brengen in de vaart der volkeren. Bij het verlies van wat natuur wordt nauwelijk stil gestaan. Dat is altijd het geval bij de aankondiging van een grote fysiek project. Ook is er veel vreugde over het bedrag dat een Heritage Fund kan investeren in de monumenten. Ik neem aan dat bij de restauratie rekening zal worden gehouden met de klimaatcrisis, met name de stijgende zeespiegel.

Miguel Goede

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page