top of page

De implementatie en monitoring: Change

Een strategie moet natuurlijk uitgevoerd worden. Dat gaan niet zo maar, ook als de strategie gecommuniceerd is aan alle medewerkers. We hebben het dus over de laatste vraag die de bestuurder of toezichthouder zich in turbulente tijden moet stellen. (

De strategie implementeren betekent vaak change. En dat is op Curacao het moeilijkste wat er, want het gaat om mensen. En niets is zo complex als de mensen en groepen van mensen. Want het gaat om doorbreken van bestaande patronen en het maken van nieuwe patronen. Wereldwijd lukt change maar 3 van de 10 keren. Het is geen wonder dat plannen vaak belanden in de la.  Maar niet geschoten is altijd mis en vaak is het der op of der onder.

Om verandering succesvol te laten verlopen moet er een:Veranderingsmanager worden aangesteld die samen met de bestuurders de verandering moet trekken. Zij dienen een veranderplan op te stellen. Daarin moeten de volgende stappen van

Bereid de weg voor:

1 Creëer een gevoel van urgentie.

Help anderen inzien waarom verandering noodzakelijk is en waarom het

2 Verzamel een leidend team.

Zorg dat er een sterke groep is die de verandering stuurt, die leiding kan geven,

Maak een plan van aanpak:

3 Ontwikkel een visie en strategie voor de verandering.

Maak duidelijk hoe de toekomst verschilt van het verleden en hoe de toekomst

Zorg dat het gebeurt:

4 Communiceer om draagvlak en betrokkenheid te creëren.

Zorg ervoor dat zoveel mogelijk anderen de visie en de strategie begrijpen en

5 Maak het anderen mogelijk om te handelen.

Neem zoveel mogelijk obstakels weg, zodat degenen die de visie willen

6 Genereer korte-termijnsuccessen.

Creëer zo snel mogelijk een aantal zichtbare, overtuigende successen.

7 Houd het tempo hoog.

Voer de druk en het tempo op na de eerste successen. Blijf veranderingen

Bestendig de nieuwe situatie:

8 Creëer een nieuwe cultuur.

Houd vast aan de nieuwe werkwijzen en zorg dat deze resultaten opleveren,

Heeft u een strategische plan en een veranderplan voor uw organisatie?

In turbulente tijden moet u dus deze vragen beantwoorden:

De visie en missie van de organisatie.

De externe omgeving van de organisatie.

De interne organisatie.

De strategie van de organisatie en de implementatie van de strategie.

En de montoring.

In de afgelopen blogs (scrol naar beneden) heeft u gezien dat het niet zulke eenvoudige vragen zijn. In de komende blogs gaan we de materie van strategie en verandering verder uitdiepen. 

Zie mijn artikel over

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page