top of page

De hoge kosten in de gezondheidszorg van Curaçao, Rapport Monte

De hoge kosten in de gezondheidszorg van Curaçao, Rapport Monte

DRAFT 1.0

23 september 2021

Enkele dagen geleden ontving ik eindelijk het rapport via een contact die het bewust naar mij zond. Ik vertelde dat ik het rapport al jaren dan een jaar wilde doornemen, maar mijn vrienden die in de sector werkzaam zijn, en het rapport hebben, mij deze niet wilde geven. Hij vertelde dat het klopt dat het rapport een beetje wordt verscholen maar hij vond dat wij het gewoon moeten kennen, want er valt niets te verschuilen.

Het rapport telt 186 pagina’s, voldoende om de hoge fees te kunnen rechtvaardigen. Dit rapport is voorlopig het laatste rapport in in lange reeks sinds de jaren tachtig. Ik mis het overzicht van de voorgaande rapporten ook in de lijst van geraadpleegde documenten. Volgens vele benchmark-studies zijn de kosten van de gezondheidszorg hier te lande erg hoog. Bijvoorbeeld, Aruba geeft significant minder uit aan medicijnen dan Curaçao. Ik laat de commissie zelf aan het woord:

Uit een analyse van de totale zorgkosten per capita voor Curaçao is gebleken dat die internationaal gezien relatief hoog zijn. Op basis van 2014 cijfers van de Wereldbank voor 188 landen blijkt (in Figuur 5) Curaçao op de 135e plek te staan van landen met de hoogste zorgkosten per capita afgezet tegen het bruto binnenlands product (BBP). Ter vergelijking is ook de positie van Nederland (88e plaats) als welvarend land weergegeven, alsmede die van enkele omliggende landen. Uit deze vergelijking volgt dat de zorgkosten per capita van Curaçao relatief hoger zijn dan bij de haar omringende landen (zoals Aruba, Bahama’s, Barbados en Sint Lucia) en zelfs relatief hoger dan een ontwikkeld land als Nederland dat een vrij hoogontwikkelde zorgvoorziening heeft. Een en ander duidt op mogelijke inefficiënties in de financiering van de zorgsector in Curaçao, hetgeen waarschijnlijk in zowel de vraag- als de aanbodkant van de zorgsector zijn oorsprong vindt. (Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector, 2019)

Reeds lang weet ik uit gesprekken met mijn vriend Ivan Kuster, die meer dan vijfentwintig jaar ambtelijk eindverantwoordelijk was voor de financiën van het eiland en het land, dat de gezondheidszorg de laatste sector is waar nog efficiëntie valt te halen. Anderen spreken daarom van ‘heilig huisje’ en ‘medische maffia’.

Het rapport leek even van tafel, maar eerder in 2021 verwees de voorzitter van het Cft, prof. Gradus nadrukkelijk naar ‘het uitstekend rapport (Gradus R. , 2021)’. Sommige stakeholders roepen dat de commissie ‘geen kaas heeft gegeten’ van hoe de sector in elkaar steekt.

In september kwam er rond de portefeuille een stuk in omloop met daarop lijst van bezuinigingsmaatregelen. In radioprogramma vatte de directeur van de SVB de voorstellen van de commissie in drie punten samen: Introduceren van generieke medicijnen; verlagen van de kosten van medische uitzendingen; op een andere manier specialistische zorg organiseren en betalen. Hij was het punt laboratoriumkosten vergeten, denk ik. Daar is ook veel gedoe over de laatste tijd.

En dan is nog een ander probleem. Het rapport is van voor de pandemie, en de pandemie heeft wel het-een-en-het-ander verandert, dus zou het rapport volgens mij herzien moeten worden.

Wij zijn nu twee jaar verder. En volgens is er al iets gaande met specialisten en is de rechter er ook aan te pas gekomen. Ook op gebeid van generiek medicijnen was er al wat aan de hand. Maar wij weten uit het verleden, en op alle terreinen, dat implementatie bij ons veel te wensen overlaat. Maar dit keer is het opgenomen in het landspakket en wordt dus Coho ermee belast, dus het is nu of nooit.

References

Gradus, R. (2021). De financieel-economische situatie van Curaçao voor en na de coronacrisis en het financieel toezicht. Willemstad: College Financieel Toezicht Curacao.

Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector. (2019). RAPPORT EEN UNIEKE KANS SINDS DE INTRODUCTIE VAN DE BVZ VOOR VERNIEUWINGEN IN DE MARKTORDENING EN FINANCIERING VAN DE CURAÇAOSE ZORGSECTOR.

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page