top of page
Search
  • _

De gesubsidieerde instellingen van Curaçao

De gesubsidieerde instellingen van Curaçao

DRAFT 3.0

6 mei 2023

Enkele dagen terug was het even in het nieuws. Het rapport van de Algemene Rekenkamer over de gesubsidieerde instellingen voor de periode 2016 – 2020. Het is een vervolg op het onderzoek over de periode 2013 – 2015. Het gaat om gemiddeld een bedrag van 133.000.000 gulden per jaar. Slechts 60% van de instellingen is bij met het indienen van de jaarrekeningen. De meerderheid boekt een negatief resultaat. Het algemene beeld is dat het aantal gesubsidieerde instellingen dat in de problemen is, toeneemt (Algemene Rekenkamer Curaçao, 2022). Laat dat even bezinken.

Wat betekent dit? Dat wij een groot probleem hebben, maar dat het bij ons niet op de radar is. Maar wanneer de bom barst zullen wij dat weldegelijk merken en als een schok ervaren. De ARC komt met een aantal adviezen (maatregelen) om de zaak gezonder te maken. Het is te hopen dat deze met voortvarendheid zullen worden opgepakt.

Bij nader inzien is het rapport van oktober 2022. Dat is reden temeer om het nader de aandacht te brengen, want er is waarschijnlijk weinig aan gedaan. Bij het toch even controleren blijkt het onderdeel van het landspakket te zijn. Moet dit ons geruststellen? Een gedacht die mij bezighoudt is dat dit meer te maken heeft met mentaliteit, instelling en gedrag van mensen maar dat dit bij een onderzoek van ARC niet aan de orde komt.

References

Algemene Rekenkamer Curaçao. (2022). De financiële positie van de gesubsidieerde instellingen over de jaren 2016 tot en met 2020. Opgehaald van www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=QLZd1aiVSTY

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page