top of page

De corporate governance carrousel van Curaçao

De corporate governance carrousel van Curaçao

"Our lives begin to end the day we become silent about things that matter"

DRAFT 1.0

7 juli 2021

Na iedere verkiezing gaat de carrousel draaien. Dan moeten toezichthouders opstappen want de politieke partijen willen hun eigen mensen benoemen. Dat is niet de bedoeling en het is geprobeerd dit te stoppen met de introductie van de code in 2010 en het in het leven roepen van de adviseur corporate governance STBNO.

De aanleiding van dit schrijven zijn de verklaringen van de nieuwe minister van Financiën dat de ONVs goedschiks of kwaadschiks zullen moeten bijdragen aan de landskas. Ook de nieuwe minister van onderwijs, wetenschap, sport en cultuur, deed een uitspraak dat hij liever niet meer werkt met gesubsidieerde instellingen, maar liever de taken uitvoert door een aantal ambtenaren, want subsidie geld komt niet terecht bij de doelgroep. Ook zei de minister dat als het aan hem ligt carnaval het in de toekomst het met stellen zonder subsidie. Met de laatste ben ik het volstrekt mee eens. Ook trok mijn aandacht dat in het regeerakkoord staat dat er niet meer geprivatiseerd zal worden, wat geen slecht zaak is (MFK/PNP, 2021). Deze uitspraken zijn zeer begrijpelijk.

In 2010 ging het gelijk fout, want tegen de nieuwe wet in ging het carrousel toch draaien en werden de toezichthouders toch vervangen. Niet lang daarna werden er zogenaamde operational audit uitgevoerd en werden directeuren zonder geldige reden ontslagen. Nieuwe directies werden aangesteld en bij vele organisaties werd het niet beter, in tegendeel. Inmiddels is bij diverse ONVs door de rechter wanbeleid vastgesteld, honderden miljoenen zijn “verdampt” en heeft geen enkele regering daar werk van gemaakt. Dat zal deze regering ook niet doen. Daar moest wel een civiele enquête aan te pas komen om wanbeleid vast te stellen (Willems, 2016). Inmiddels is er ook een evaluatie geweest van de wet- en de code corporate governance (Code corporate governance moet simpeler, 2016). En ook daar is niet veel mee gebeurd.

Het gaat dus niet alleen om ONVs maar ook gesubsidieerde instellingen. Ook daarover ligt al jaren een rapport en is de implementatie daarvan nu opgenomen in het landspakket (Mollen, 2014).

Vandaag sprak ik een CEO. Hij heeft problemen met zijn RvC. Diverse leden zijn snel benoemd door de vorige regering, voordat de nieuwe aantrad. Er is dus nu een variant op de carrousel ontstaan. De RvC wil op zijn stoel zitten en zich bemoeiden met het aanstellen van personeel. Dus alle politieke partijen doen precies hetzelfde.

De huidige stand van zaken is dat nog teveel organisatie niet eens een jaarrekening kunnen overleggen. Ze staan er (financieel) slecht voor (Antilliaans Dagblad, 2020). COVID-19 was niet nodig om dit bloot te leggen. Een van de voornaamste oorzaken is dat wij denken, met de politiek voorop, dat de politiek de ONVs managet. Er is nooit goed invulling gegeven aan de verzelfstandiging. Vele CEOs hebben niet het juiste profiel om invulling te geven aan de zelfstandigheid.

De vraag is, hoe gaan wij verder? De reactie om corporate governance af te schaffen omdat het toch poppenkast is, is begrijpelijk. Dat is wereldwijd een tendens. Maar is dat de oplossing? Wij hebben al gezien dat het ambtelijk apparaat niet goed is in uitvoering. Er is een nationale visie nodig, anders krijg je onbegrijpelijke beslissingen als het privatiseren van de totale telecommuniactie infrastuctuur.

Een paar concrete voorstellen zijn: STBNO moet opgevoerd worden naar 2.0. Er moeten betere toezichthouders worden benoemd. Betere CEOs. De politieke partijen moeten afstand houden. Permanente educatie blijft een must.

References

Antilliaans Dagblad. (2020, mei 31). Overheids-nv’s zonder jaarrekeningen. Retrieved from knipselkrant-curacao.com: https://knipselkrant-curacao.com/ad-overheids-nvs-zonder-jaarrekeningen/

Code corporate governance moet simpeler. (2016, maart 21). Amigoe. Retrieved from https://knipselkrant-curacao.com/amigoe-code-corporate-governance-moet-simpeler/

MFK/PNP. (2021, april 30). Akuerdo di gobernashon 2021-2025 ; Un Gobernashon di Pueblo, pa Pueblo i huntu ku Pueblo di Kòrsou; Ta Pueblo su Bùrt!

Mollen, A. (2014). Rapport Mollen.

Willems, J. (2016). VERSLAG van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van INTEGRATED UTILITY HOLDING N.V. (HANDELEND ONDER DE NAAM AQUALECTRA), CURAÇAO OIL N.V., REFINERIA DI KORSOU N.V., zoals bevolen bij beschikking van 15 juli 2013 van HET GEMEENSCHAPPELIJK H. Willemstad.

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

コメント


bottom of page