top of page

De Centrale Bank

De Centrale Bank

DRAFT 1.0

24 april 2021

De Centrale Bank speelt een belangrijke rol in de governance van het land. Onze Centrale Bank is al jaren, zeker vanaf 2010 in opspraak en sindsdien probeert men de Bank is rustiger vaarwater te krijgen en aan damage control te doen. Men kan een reeks van dossiers opsommen om de crisis te illustreren.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is de instelling die belast is met het toezicht op het financieel systeem en kan indien nodig invloed uitoefenen. Zij neemt actief deel in het financiële gebeuren door onder andere de geldhoeveelheid te reguleren. Zij kan zogezegd geld in de economie pompen, maar het er ook weer uithalen indien de motor dreigt over te lopen.

Zij neemt passief deel door het scheppen van de nodige infrastructuur waarbinnen het financiële gebeuren zich dient af te spelen. Dit alles noemt men het monetair toezicht. Onder het monetair toezicht valt ook het beheer van de deviezenvoorraad.

De CBCS oefent toezicht uit op financiële instellingen, welk toezicht kan worden onderverdeeld in:

Prudentieel toezicht, waarbij het accent ligt op de ‘financiële’ gezondheid gericht op solvabele en liquide instellingen en een stabiel financieel stelsel; én

Gedragstoezicht dat gericht is op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten c.q. consumenten.

Het toezicht uitgeoefend door de CBCS is gericht op het waarborgen van de integriteit en de soliditeit van de financiële sector in de landen Curaçao en Sint Maarten en beschermt als zodanig het belang van de schuldeisers van de verschillende financiële instellingen. De CBCS houdt toezicht op:

• het bank- en kredietwezen;

• ondernemingspensioenfondsen;

• het verzekeringswezen;

• de effectenbeurzen;

• beleggingsinstellingen en administrateurs;

• de verleners van beheersdiensten;

• de assurantiebemiddelaars;

• de geldtransactiekantoren.

Een derde en even zo belangrijke functie is die van bankier van de overheid. In deze hoedanigheid ontvangt en verricht de CBCS betalingen voor de overheden van en aan derden. (Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten, sd)

Sinds kort heeft de Bank een nieuwe directeur en is nu de jaarrekening van 2019 gepubliceerd (Vertraagde publicatie jaarrekening CBCS; Centrale Bank lagere winst voor 2019; stijging operationele kosten, 2021). De cijfers spreken voor zich; de winst daalt en de operationele kosten stijgen.

Laat mij toch de debacle van de Giro Bank en die van Ennia te noemen. Zie het Antilliaans Dagblad, het gaat heel veel over gebrek aan toezicht en controle in de financiële column (Toezicht hier en daar, 2021).

Dan staat er op 22 april 2021 in de krant dat de Bank de goudvoorraad wil verkopen .

References

CBCS wil goudvoorraad verkopen; Cooper in brief aan minister Gijsbertha: Land in problemen door handelen CBCS. (2021, april 22). Antilliaans Dagblad, p. 2.

Toezicht hier en daar. (2021, april 21). Antilliaans Dagblad, p. 6.

Vertraagde publicatie jaarrekening CBCS; Centrale Bank lagere winst voor 2019; stijging operationle kosten. (2021, April 20). Antilliaans Dagblad, p. 2.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page