top of page

De agenda van de mensheid en Curaçao

De agenda van de mensheid en Curaçao

DRAFT 1.0

23 maart 2021

Wat zijn de uitdagingen van de mensheid? Om deze vraag te beantwoorden kan mijn kijken naar zeventien Sustainable Development Goals. Maar dat is een luie manier. Ik doe liever een opsomming op basis van het werk van diverse denktanks. De uitdagingen zijn:

De volgende pandemie. Experts zijn er van overtuigd dat de COVID-19 niet de laatste pandemie is. Ook dat het niet weer honderd jaar zal duren voordat deze pandemie zich manifesteert.

De klimaatcrisis. Het opwarmen van de aarde en het stijgen van de zeespiegel gaat sneller dan verwacht en er zijn al deskundigen die zich afvragen of deze processen nog zijn te keren. Onder deze noemer valt ook het overschakelen naar schone energie. Het is ook een van de oorzaken van de pandemie en van de reductie van de biodiversiteit.

Armoede. Het steeds groter wordende verschil tussen rijk en arm. Vanwege het shareholder kapitalisme wordt een groep van 1% extreem rijk ten koste van de 99% die steeds armer wordt. Er ontstaat een consensus om het systeem aan te passen naar stakeholder kapitalisme (of iets in die geest, bijvoorbeeld zingevingeconomie) en de introductie van een nieuw sociaal stelsel waar een basisinkomen (Universal Basic Income) een onderdeel van kan zijn. Er zijn twee kwetsbare groepen, naast mensen met een special need, ouderen (vergrijzing) maar ook de jongeren.

Food- and water security. Het de steeds verdere groei van de wereldbevolking en andere ontwikkeling (de klimaatcrisis) nemen de zorgen over voldoende gezond voedsel en (drink)water toe. Dit issue is ook onderdeel van het gezondheidsvraagstuk. Immers gezonde voeding is preventie. Een andere link is het obesitas vraagstuk. Het is een belangrijke factor om het aantal mensen dat aan obesitas lijdt te verlagen.

Digital divide. De technologie (connectivity) is een basisbehoefte geworden en er ontstaat een steeds grotere kloof tussen zij die toegang hebben tot de technologie en anderen die dat niet hebben. Dit speelt op het niveau van het individu maar ook tussen landen en regio’s.

The Future of Work. Door het oprukken van de technologie van met name de Artificial Intelligence veranderen banen en komen er anderen voor in de plaats. Dit heeft een impact op de banen en ook op de opleidingen, “the school of the future”. Er ontstaan ook nieuwe banen in de energiesector en de zorg, met name de ouderen zorg (vergrijzing).

Cybersecurity, -war en –terrorisme. Doordat de samenleving helemaal afhankelijk is geworden van (internet) technologie (“The Internet of Things”) is het de achilleshiel van de samenleving geworden en wordt de samenleving daar aangevallen door misdadigers, terroristen maar ook door andere staten. Onder deze vlag moeten ook als uitdagingen genoemd worden “big data” en privacy. Hoe gaan wij daar in de toekomst mee om?

Deze uitdagingen zijn ook voor Curaçao! Daarover morgen.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Creativiteit DRAFT 4.0 29 november 2023 Een van de vaardigheden van de Future of Work is creativiteit. Creativiteit houdt in dat je in staat bent om unieke oplossingen te bedenken en je perspectief ku

De volgende verkiezingen op Curaçao DRAFT 4.0 28 november 2023 De volgende verkiezingen op Curaçao. Nu de verkiezingen in Nederland maar ook elders hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Argentinië, begi

Happy birthday ChatGTP DRAFT 4.0 27 november 2023 Op 30 november vieren we de eerste verjaardag van onze vriend ChatGPT, die de wereld heeft veroverd. In slechts één jaar hebben Chat en wij heel wat m

bottom of page