top of page

Curaçao onderhandelt met Nederland

Curaçao onderhandelt met Nederland

DRAFT 1.0

Juni 2021

Vroeger hadden sommige mensen te reputatie een goede onderhandelaar te zijn. Een voorbeeld is de vakbondsman Errol Cova in zijn jongere jaren. Tegenwoordig hoor je geen namen meer. Vaak is er commentaar op bereikte deals. Bijvoorbeeld is men negatief over de contract met PDVSA, de verkoop van WTC en recent de verkoop van FLOW. Steeds horen wij van onderhandelen met Nederland of onderhandelingen over de raffinaderij. Na de verkiezing van maart 2021 gaat het om het heronderhandelen van Coho.

Ik heb proberen te brainstormen over wat doorgaans hier gezegd wordt over onderhandelen. Hier is mijn rijtje:

• Het dubbele vragen wat je iegen nodig hebt, om in het midden te eindigen.

• Met de vuist op tafel slaan. Ik heb wel gehoord met de machete (of mes) op tafel.

• Dat je de achterban moet mobiliseren om de tegenpartij onder druk te zetten en dat je moet escaleren, want pas na escalatie zal de tegenpartij je serieus nemen en wordt er geluisterd.

• Aan de ander kant hoort men niet onder druk onderhandelen.

• Tot slot, je bereikt een overeenkomst aan tafel.

Ik vraag mij af er een onderhandelingsmethode of filosofie wordt gevolgd. Veelal volgt men Harvard op dit gebied. Amerikanen en consultants houden van dit soort methoden. Wat zijn de onderhandelingen principes van Harvard?:

1. scheid de mensen van het probleem;

2. focus op belangen, niet op posities;

3. bedenk opties voor wederzijds gewin; en

4. aandringen op objectieve criteria.

Een snelle blik en ik verleid mij tot de volgende uitspraak: Bij ons is iets al gauw persoonlijk. Zo zou Nederland niet houden van de nieuwe regering. Het gaat vooral om onze autonome positie en die moeten wij niet verliezen. Dan kom je tot de conclusie dat het IMF een objectieve derde moet zijn.

Het is overigens terecht dat er veel kritiek is op Nederland als onderhandelaar, want het lijkt erg veel op slikken of stikken. Zelfs als die houding begrijpelijk is, is het een niet slimme houding, want de problemen zijn complex en Nederland zou er goed aan doen om naar de probleemhebber te luisteren.

Dat brengt ons tot BATNA. BATNA is een acroniem dat staat voor Best Alternative To a Negotiated Agreement. Het wordt gedefinieerd als het meest voordelige alternatief dat een onderhandelende partij kan nemen als de onderhandelingen mislukken en er geen akkoord wordt bereikt. De BATNA voor Curaçao is TINA: There Is No Alternative. Of is er wel een plan B mogelijk?

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Commentaires


bottom of page